Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Srečnoga Božiča želim, sima!

27.12.2016 09:48

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Ak je glavni grad tam kam precednica dojde i sobom donese svojega precedničkoga ureda unda je i Čakovec tri dni bil nejglavneši grad v Lepoj našoj. Nejbole je bil glavni on den dok je precednica Kolinda bila v Katoličkomo domo v Čakovco, čakoski načelnik, Štef Kovačov, je bil v belom Zagreb grado i to v Saboro kaj ne bi jen glas protiv državnoga proračuna falil, a jegovi zamjeniki so meli nekšega drugoga posla i to saki svojega. Mortik je nešterni mel več predi dogovorjenoga urlaba. I što se je unda štimal z Čakovcom pred precednicom- to te ja pitam? Što, pročelnik za se čakoske prilike i neprilike, i to domače i evropske, David Vugrinec, i precednik Gradskoga veča Jurica Horvatov šteri je stiha molil Božeka i gledal je v pod kaj ga nej ceremonijalmešter završne fešte 450. letnice Sigecke bitke, Vanja Ovčarov, pozval kaj nekaj lepoga reče. Znate kak je to, Jurica je još ledičen pak nema još vupeša govoriti pred ženom i to tak fajnom kak je precednica Kolinda, a kaj ne bi mel tremo. Kak zgledi da se je Vanji Jurica premilil, jer mo je i junačko čelo bilo rosnato, pak ga je Vanja ostavil na miro. Najbrž je to bilo tak jerbo so posle skupa pili aldomaša šteroga je Jurica zval. Tak je bar ober za šankom rekel.

Precednica Kolinda je bila jako zadovolna z onim kaj je našla i vidla prinas v Međimorjo. Priznala je da je još nigdi ne našla tak dobre ljude šteri tak radi delajo i kaj so si se kaj imajo sami naprajli. Mi Međimorci se navek držimo one stare pučke: uzdaj se use i v svoje kljuse, kaj bi rekli v svoji deset prsti i žule na rokaj i v nekaj soli v glavi. Makar si velijo kak smo ne preveč školani, ali navek znamo kaj nucamo i kaj očemo, pak unda to i delamo. Tri dni je Čakovec bil glavni grad Lejpe naše, tri dni se o jemo pripovedalo po televiziji, radio, portalima tak da ne verjem da je v Lepoj našoj još ostal nešči šteri je ne ve čul kak je i Čakovec, a i Međimorje v Lepoj našoj. Si so čuli kak tu živijo dobri ljudi šteri radi delajo i kuliko imajo tuliko trošijo i ne cendrajo furt za penezima z državne kase. Brzčas je to ne navek nejbole jerbo čuda bole sprehajajo Dalmoši šteri furt i navek računajo na državne peneze, a med temi državni so i naši međimorski. Najgerek sam, jako sam najgerek što itak bode v Lepoj našoj zel nas Međimorce za primjer i počel onak delati kak mi to delamo. Stareši sam čovek, makar ne preveč, ali štel bi doživeti kaj bi Dalmoši počeli tak delati kak to delamo mi. Nekaj si gruntam, ak bi se ve prestal podbrivati, predi bi si po bradi gazil nek bi se to pripetilo. Fala Kolindi kaj je došla i kaj je obišla sako gredico vu tem našem Horvackom cvetnjaku i kaj je, predi nek je odišla, rekla sima kak je Međimorje nejlepši falaček zemle na sveto, a ne sam v Lepoj našoj šteroga je dragi Božek za sebe ostavil, a unda ga je dal nam Međimorcaj kaj ga bodemo hasnuvali, kak to seposod i navek pripoveda monsinjor Đurek Kovačov (čitaj: Jura Kolaričov) z Doljnjega Hraščana.

Neje nas falila sam precednica Kolinda (i teca Franca mi je pošepetnola kak je Kolinda jako fajna žena, a znate da je to unda tak ak je teca to rekla) nek je to napravil i precednik Hrvacke akademije gospon Zvonkec Kusičov, šteri je bil i precednik Poverenstva za proslavo 450.letnice Sigecke bitke v Lepoj našoj. Priznal je da je bil parpot prinas v Međimorjo i da se je jako čuda navčil od nas Međimorcov, ali još ne se kaj mi znamo, pak kani dojti još nešterni pot. Lepo je to čuti i to ne od bilo koga nek od glavnoga akdemika. A dok bode došel brzčas se bodemo mi i nekaj od jega navčili, pak bodemo unda još spametneši. Lepo je to kaj se jeni od drugih vučimo, mi Međimorci od Hrvatov, a Hrvati od nas. Pak smo si mi navek z Hrvatima bili zdobra.

Vesel sam bil kaj je precednica Kolinda došla k nam v Čakovec ruon ve, v ovo predbožično vreme, pak je mogla videti i našega Adventa šteri je mortik ne lepši kak zagrebečki, nejlepši na sveto i v Evropi, ali je ne niti nikaj hujši. Tak je mogla videti na svoje lepe oči kak je čistam vredo kaj se i mi falimo kak i mi imamo svojega koja za trko.

Ve dok je Čakovec bil glavni grad Lejpe naše, sosedi Varaždinci so se pofalil kak je Varaždin još negda bil glavni grad Lejpe naše i to još za vreme Marije Terezije i to devet let. No nesmo niti mi sosedima ostali dužni, pak smo jim pod nos porinuli kak je Čakovec bil prek sto let glavni v Lepoj našoj dok z Hrvackom hercuvali Zrinski. Mi Varaždincima priznamo kak je jif Varaždin bil nejglavneši grad v Lepoj našoj, ali oni nam nikak nečejo priznati kak so oni v ono vreme ne meli štreko tak da se je hrvatski ban z kočijom vozil v Čakovec na cug ak je štel beloga sveta videti. Vidite kak je to, pomalem se bode se zazvedilo i to kak je Čakovec bil predi „glavni“ od Varaždina, kak je predi mel štreko nek Varaždin, kak je predi mel štroma i gracke lampaše nek naši sosedi. Ne znati što je se to tulikša leta skrival? A sosedi Zagorci steška priznajo kak so navek svoje zelje prodavali prinas v Međimorjo, očem reči, mejali so ga za kuruzo štera je prinas bole v tek rasla nek v Hrvackoj prek Drave. Verjem da smo precedniko i akademiko Kusičo to se rekli i zato nas je tak falil, a unda smo ne mogli zdržati pak smo se malo i pred precednicom Kolindom pofalil. Da so blizo precednice pustili teco Franco unda bi precednicaz sobom odnesla celo enciklopedijo znanja o Međimorjo i Međimorcima. Unda bi čula i ono kaj se je još niti ne pripetilo, a mortik bi još navek bila prinas. Najte se nikaj čuditi, pak kaj je ne Katarina Zrinska napisala prvo knigo gatalico, očem reči, knigo za copranje i bodite sigurni da jo je teca Franca prečitala makar je ne završila visoke škole. I to ne sam jempot.

Sima nam je poznato kak mi Međimorci imamo v ovomo novomo Saboro mlade i nove sabornike šteri nemajo preveč saborskoga staža. V ove predbozične dneve, kak je to i sako leto je, se je donašal državni proračun za leto štero nam več pomalem ranjka na vrata, pak so i naši saborniki rekli kak bi Čakovčanci, a i mi Međimorci, šteli nekaj vejč državnih penez za of naš „Falačec zemle med dvemi vodami“. I nebodete veruvali, saborniki so ne meli sluha za naše želje i potrebe. I to je ve ne se, nek se naš sabornik i čakoski načelnik, Štef Kovačov, čudi kak so ovi vladajuči trda srca i nikaj se ne brigajo za nas. To je ne lepo od jif i ja se slažem z sabornikom Štefom, ali smo ne pozabili kak so „kukuriku“ saborniki, ruon tak, nikoga nikaj ne posluhnuli i delali so se po svojem, očem reči, kak so se dospomenuli oni štero so držali cugle vlasti vu svojimi rokami. Tak je bilo unda, a tak je i denes, sam denes cugle ne držijo partijci, nek oni na drugoj strani. Se je to navek isto, saka metla pomeče kak on oče šteri jo drži v rokami.

Pak smo ne morali hoditi tijam v Zagreb kak bi zazvedili da ovi na vlasti marijo za oporbenjake kak za lanjski sneg jerbo je ruon tak i prinas v Čakovco. Čakosko gracko veče je v minulih nekaj meje od štiri leti amenovalo dva amandmane i to od onih šteri so na vlasti. Znate kak je to bilo, ovi na vlasti skup delajo proračuna, tak bi bar trelo biti, ali so ga letos delali partijci ,a neso zvali narodnjake i penziče, pak so ovi dali svoje želje na Gracko veče. Večniki so, z blagoslovom, grackoga načelnika, Štefa Kovača, zrivali te amandmane v proračun za drugo leto. Z tem se štelo pokazati kak je v Čakovco demokracija na jako visokom nivoju i da se vodi briga o sima. To je točno, o sima šteri so na vlasti i jivim željama. Oporbenjakima niti na pamet ne padne kaj bi dali nekšega amandmana jerbo se z jivim amandmanima si špotarijo, očem reči, denejo jif na stran pred nek pred večnike dojdejo. Bodo vidli ovi v Čakovco kak jim bode dok bodo, v Čakovco ili pak v Međimorjo, oporbenjaki dojdejo na vlast?

Čakoski je gracki načelnik pozval se one šteri so to zaslužil na bilo šteri način na Božično-novoletni prijem i to v Stari grad kak se to šika. Pak je Stari grad za to tu kaj ga bodemo nucali. Na prijemo se je govorilo o ovomo leto štero je na izdisajo i o leto štero bode došlo črez deset dni. Morem vam reči da smo od božičnoga prijema poslušali sam božične pesme i to ne preveč. Najme kaj, dok je „Drugi program“ igral i popeval v božičnomo ozračjo i kak se to „Advento v grado Zrinskih“ šika nejveč onih kaj so došli so se na velikom spominali. Nebrem veruvati da se nebre zmagaditi par minot kaj bi i oni šteri poštuvlejo Adventa i božične pesme došli na svoje, a ne kaj nezerenoši mam pokažejo svoje lice i kak jim je nikaj Božično ne sveto. Kaj ne bom tu spominjal kulturo i odgoj jerbo so oni ne bili pozvani na prijem!

Ne znam kak bi to nazval? Tu je ne v pitanjo međimorski jal ili mortik i jeje sam ga ja ne poznam. Bar ne takšega. Naš Međimorec i cirkovljančan, Tonček Mikecov, je zafremal svojo zaklado i počel je davati stipendije študentima šteri jif nucajo (a šteri jo šrudenti ne nucajo?) i to onim vrednešima i spametnešima. Mam so se javili dušobrižniki kak je to ne napravil kak Božek zapoveda. A naš Tonček je to ruon tak napravil kak si je i zamislil. Nebrete veruvati, Tonček davle svojega žepa študentima sedemsto jezer kuni na leto i to nebre dati onima za štere on misli da so vredo nek mora pitati one šteri so nigdar nikomo nikaj ne dali svojega žepa, nikomo so niti kavo ne platili, a niti so nigdar ne nahranili lačnoga mačka ili pak pesa, a kaj nebom spominjal ftiče nebeske. Najme kaj, Tonček oče pomoči one nejbolše študente šteri bodo, dok na vreme završijo študije, nosili razvoj Međimorja našega maloga, a i Lejpe naše, jedine domovine štero imamo. Neje Tonček rekel da bode pomagal one nejsiromašneše, za jif se briga Ministarstvo, županija, grad, opčina, on je štel pomoči i na pravipot sprajti one nejbolše. A si znamo, sam nejbolši morejo sveta, a žnjim i Lejpo našo, naprej vleči. Brzčas Tonček zna kaj dela. Ak je do ve speluval posle šteri so mo donesli tuliko penez kaj more, i to široka srca, dati i drugima unda ga nemamo kaj preveč spituvati. A jalnoši i oni drugi nek si najdejo nekoga drugoga kaj ga bodo na red pobirali.

Još mi je ostalo sam tuliko placa kaj vam sima skupa, kak ljudima dobre volje, tak i jalnošima, a i nezerenošima, zaželem srečnoga i blagoslovlenoga Božiča, otprimo svoja srčeka, pustimo nek veselje Božiča dojde nutri i nek bode znami celo leto. A na to Mlado leto nek nam dragi Božek podari sega obilja, a nejveč mira, ljubezni i zdraviča!

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA