Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Si v Stari grad, denes i zutra

26.09.2016 10:56

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Kaj god bode nešči rekel ipak je nekši hasen od ovih zadjih izborov šteri so bili neporedni. Mortik je i vekši hasen nek so koštali makar so nej bil tak fal. Si znamo da je do teh izborov došlo zbogradi Tomeka Karamarkija šteromo je politička karijera završila prek noči. Jega je načnul psihič Božo Petrov, a dokrajčili so ga mediji i jegovi hadezeovci. Več smo se spominali o tomo što je vlekel konce zaj za ferungom. A ve, posle ovih zadjih izborov, je v ropotarnico političke povjesti odišel i vodeči esdepeovec Zoki Milanovičov, šteri je zgubil i sedme izbore po redo. Od politike se najbrž (fala dragomo Božeko) oprostil i Štefek Mesičov, šteri se je za politiko držal z dve roke i žilavi je kak sam vrag kaj se dotikavle stroškov štere je delal Lepoj našoj, a se je hasnuval on i jegova družina. Odišel je i Danijel Srb jerbo ga je biračko telo ne prepoznalo, ruon tak je prešel i jegov kompič Ivek Tepeš, a i Ruža Tomašić se je zavolila politike. Kuliko smo vidli politička se scena skrčila tak da je jako malo mesta ostalo za neumornoga i vječnoga, prvoga zagrepčanca, Milana Bandiča, a i jegov kompič Ratko Čačić je v kmico fritnol. Nekaj si gruntam da ga ne bode mesta niti za Vladeka Šeksa, ali nigdar se ruon nesme reči da je to jegov kraj jerbo je več parpot dokazal da ima sedem životov i da se navek, kak maček, dočaka na štiri noge. Kak bilo da bilo, ovi zadji izbori so hajdi razredili stisko na političkim deskama kaj život značijo.

Ak me bodete nekaj pitali za prvoga i vodečega „Seljaka“ Krešija Beljaka ne bi vam tu mogel nikaj prevč spametnoga reči. Prevzel je „Seljake“ par meseci predi izborov i otpelal jif je z desne strane na levo, kaj je čuda „Seljakov“ ne moglo precerati, a posebno je glasna bila desna struja štero je vodila europarlamentarka Marijana Petir, štera je čuda lepša od Krešeka. Posebno so si desni bili glasni čim so se zgubili izbori. Znate kak je to, se rane se čuda leži magadijo i predi zaližejo dok je čovek na vlasti. Najbrž je Krešek ne spal jeno dve-tri noči i unda je, kak profesor Baltazar, zmisli formulo štera ga bode (mortik) spasila i ostajla na životo. Najme kaj, Krešek je jeno jutro dal sima na znaje da je prešel z leve na desno strano i da bode podržal hadezeovce i Plenkoviča. Ali sam sto dni jim davle gešenk, a posle bode prešel nazaj v opozicijo. Morete si misliti, prešel bode nazaj ak nikaj ne bode hasnuval. Pak nti jeden pes je nigdar ne lajal zbogradi sela tak niti Krešek to se ne vorda zbog „Seljakov“. Kak bilo da bilo nekaj treba Krešeko priznati: Ne znati je li je to tak splaneral, ali je ve, na se zadje, ispal velemajstor. Zakaj? Pak poglednite, da je Krešek išel na izbore sam, očem reči, da so „Seljaki“ išli na izbore sami najbrž ne bi dobili niti jednoga sabornika, a ve jif imajo pet. Morate priznati da je to ne ruon tak mali kapital i z tem se nekaj more naprajti. Kak je Krešek premazani sim maščama, najbrž si je gruntal kak Zoki i jegova koalicija imajo malo vekše šanse kaj bi bili pobedniki minulih izborov i tam se je porinul, a ak bode se zišlo nekak drugač, kak je na priliko ve i zišlo, navek bode našel nekoga v stranki što ga bode natiral nazaj na desno strano. Neje prešla prva, ali je prešla druga kombinacija tak da so „Seljaki“ preživeli i ove izbore. I to je još ne se: pak bodo na vlasti. Kaj velite, neje Krešek zabdaf hodal vu večernjo školo i dobro je spekel svojega zanata. Morajo mo i jegovi „Seljaki“ priznati da čovek zna od čega muhe crkajo.

Na se zadje se ve i Čakovčanci, a i mi Međimorci moremo pofaliti da imamo spomen pločo za Mikloša Zrinskog šteri je z čakoskoga Staroga grada odjahal z svojimi ratniki, pred 450 let, v Siget i tam se je junački boril se dok so ga ne sfondali. Kak jega tak i jegove junake. Dugo je trelo kaj mo denemo nekše znameje i to na jegov Grad z šteroga je hercuval z Međimorjem punih dvajsti let. Kaj se tua tabla postavi prvi so se zmisli dečki z Bratovštine Petra Zrinskoga, a pomoglo je Kulturno ministarstvo i naša Međimorska županija. Nesam ruon siguren da je zebrano nejbolše mesto jerbo je črna ploča na črnomo, očem reči, zmazanomo zido i to v kmici, v haustoro. Toplo se nadjam da bode nešči spelal lektriko kaj se bode tua ploča i vidla. Nekaj si gruntam da smo jo morali nekam vum deti, na vanjski zid, tam bi jo vidlo vejč ljudi jerbo si šteri dojdejo v Stari grad ne prejdejo črez haustor, a dvorac je ne ruon tak mali kaj ne bi još jedna ploča na jega zišla.

Još me nekaj gvinta? Pred cirka deset let smo postajli spomenika Miklošo Zrinskomo Sigeckomo, šteri je ve postavleni v Grackomo parko i gledi prema Svetoj Jeleni, de mo je pokopana glava, a ve pak smo postavili pločo Miklošo Šubičo Zrinskomo. Najbrž bode čuda ljudi došlo, kak naši Međimorci tak i stranjski, šteri bodo pitali je li so to bili dva Zrinski. Najme kaj, si znamo da so Zrinski, predi nek so došli v Zrin bili Šubiči, a posle so prezime Šubič hitili fkrej i bili so sam Zrinski. Mikloš Zrinski Sigecki se je nigdi ne potpisal kak Šubič, a mi Međimorci, a za nami i si drugi mo sam rivlemo i to prezime. Kak more biti Mikloš Šubič, a jegovi brati so ne bili Šubiči. Pred dve leti je zišla na svetlo dneva Povelja grofa Mikloša od Zrina Župi Sv Jurja na Brego šterom jim je ostavil penze kaj bodo mogli zdržavati cirkvo i župo jerbo so prešli velike nevole i neso se mogli sami brigati za župo. To Poveljo – darovnico je na svetlo dneva donesel naše gore list, monsinjor, kanonik i profesor v belom Zagreb grado, doktor i cirkovljančar, Matija Berljakov. Štel sam vam reči da se je na to Poveljo Mikloš Zrinski potpisal z svojom rokom, ali ne kak Šubič. Znate kaj, ak je Mikloš Zrinski dvajsti let hercuval z Međimorjom predi nek so ga Turčini sfondali unda bi bar mi Međimorci morali znati kak se je on pravzapraf zval i kak se je pisal. Ak mi ne znamo kak bodo znali si oni drugi šteri se bodo dotepli k nam v Međimorje i Čakovec.

Pred dva tjedne je pre Mauzolejo familije Zrinski pre Sveti Jeleni svetešje obilježena 450-ta letnica junačke pogibije Mikloša Zrinskog, a prek pota, v parko Zrinskih pred cirkvom, je postavlena i otkrita bista Nikoli Zrinskomo Sigeckomo štero je zamislil, a i sklesal naših goričnih bregov listek, Miha Štebih. Kaj se nas Međimorcov dotikavle, ve Mikloš Zrinski Sigecki vodi 2 : 1 protiv Šubiča.

Obiležavanje 450. letnice junačke smrti idem pomalem krajo. Za denes i zutra nam je ostal još Znanstveni skup i to međunarodni, šteroga je organizerala čakoska Zrinska garda. Dobro kaj imamo Zrinsko gardo štera se briga o semo kaj je povezano s Zrinskima. No, pak so oni i zato tu, ne nosijo zabadaf prestižno ime Zrinski i kaj bi sam hmajikovali i kaj bi se sam slikali. Kak bilo da bilo, ne bodemo se več hecali, pozivlem vas kaj denes (petek) odvečer i zutra (sobota) dopolne, i črez polne, dojdete v Stari grad de bodete mogli čuti čuda sega spametnoga kaj se Zrinskih dotikavle. Cirka tridesti referatov bode štere so na kup nametali doktori Đurek Kolaričov i Dragec Feletarov, tak da bodemo dimo išli spametni kak vrag. Si šteri imajo kaj spametnoga reči bodo se našli na jenomo kupo i to prinas v Čakovco. To je retka prilika i ne jo tre sam tak prepustiti.

Najbrž ste čuli, neje se moglo pripetiti kaj nej čuli, kak je došlo vum se ono hudo, ves on zmazani veš šteri se na leta nabiral v čakoskomo Stanorado. Dok je je spod pod tem zmazanim vešom podvlekla crta zazvedili smo da v kasi fali cirka tri milijone kuni. I kaj ve? Si znamo da je gracko poduzeče Stanorad zgledalo svetlo dneva 1998. leta, a isto se tak zna da več petnaest let v grado hercuvlejo esdepeovci, kaj znači da so oni furt i navek postavlali direktore v grackim poduzečima, a i Nadzorne odbore. Tak je bilo i v Stanorado, se kaj se je tam našlo i kaj se tam delalo došlo je z Edepeja. Zakaj vam to pripovedam? Pak ve čakoski gracki načelnik nebre nikak zazvediti što je kriv kaj so v Stanoradovoj kasi tak velike i tak globoke luknje? Nekaj sam si gruntal, trelo bi spreiskati što je se bil direktor v tomo grackomo poduzečo, što je bil v odboro i zabadaf peneze dobavlal, a nikaj je ne pazil. I ne sam to, trelo bi prebrojiti i prekontrolerati se težake jerbo je najbrž nešči moral, od teh sih, biti z hadezeja, nešči, očem reči, nešterni hadezeovec mora negdi biti. Ak ne drugi unda čistačica. Najme kaj, si znamo da sam hadezeovci kradejo, a si drugi, očem reči, oni kaj so na drugoj levoj strani tam so sami poštejaki i oni nikaj ne bi odnesli z fabrike kaj je ne jivo.

Lukje so velike v Stanoradovoj kasi i trelo bi jiv zakrpati, zapuniti. A što bode to napravil? Kaj što, pak si mi šteri punimo gracko kaso. Gradonačelnik je glavni gazda v Stanorado i si znamo de on jemle peneze dok nuca. Dok zakrpamo lukje v Stanorado unda bodo se otprle luknje drugdi, se bode nešči drugi to platil jerbo na jen kupček denemo, a na drugomo fali, tak je to v gracki kasi. Stanorada bomo rešili, a športaši bodo dobili čuda meje, očem reči, premalo, falilo bode za kulturo, a mesni odbori bodo si pak morali zobe deti na klin. Si znamo da ga niti med cvetjom ne pravice, a ne kaj bi bilo v gracki kasi!

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:45
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA