Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Pak smo se ne za to borili!!??

31.10.2016 12:15

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Kak si znamo Vlado imamo. Drašek Plenkovičov jo je zebral i saborniki so jo amenovali. Najgerek sam kaj što očekuvle od te naše nove, četrnajste po redo, Vlade? Kaj očekuvlejo levi, šteri so ne dali glase za jo, a kaj pak oni desni šteri so drukali za Drašeka i jegovo družino? Dok je Zoki sedel v precednički fotelji on je posejal kukolja tak da levi nebrejo videti desne, a desnima je čuda lepše dok so levi čim dale od jiv. Si znamo kak levi desnima namečejo lopove i da so se pokrali jerbo Sanader je nejvekši lopov, več je pet – šest let v rešto, a još so mo soci, uskoki, poskoki ne našli nikšega vekšega greha. Tak je dugo v rešto kaj je več i zbetežal. Z čistam kontra desnima so levi, poštejaki kakši se rodijo sakih dvajsti, tridesti let, a dok so kukurikali i držali se za cugle vlasti na hrbet so nam naheznoli novoga duga od 50 miljardi tak da je Tihi Oreškovič za šest meseci jedva zrečunal kuliko smo dužni. A nejvekši poštejak na levoj strani, to sam vam več rekel zadjipot, je Slavek Liničov šteri je nazobačil cele kupe, očem reči, pune banke penez tak da niti točno ne zna kuliko penez ima i kak je penežljivi. Teca Franca mi je pošepetnola i to onak kak to sam ona zna (brzčas je bila sa vraža dok je bila mlada, bole kak Nives Celzijus) da je Slavek jako dobro privatizeral, bil je čistam blizo ogja (čitaj: penez) makar je ne hadezeovec. Što bi to za Slaveka rekel? Tak se milo drži kak kakši svetec i bole kak da je za nikaj, ali roke furt k sebi drži. Pajdaš Tonča ga je mam „skubiceral“ i rekel je: nej mo dal dve nacrtane birke kaj bi mi jif pazil!

Da čovek ne poveruje, pak se zmenšal, za par miljardi, dug Lejpe naše šteroga imamo prema stranjskim bankama. Tua Tehnička vlada je prek prokleta, dela bole nek da je prava. Prosim vas lejpo kaj se o temo nej preveč na glas spominali kaj to ne bi došlo do potprecednika kukuriku Vlade, Brankeca Grčičovoga, jerbo bode on pak rekel kak so to se oni („kukurikači“) zafremali, očem reči, posejali, pak ve shaja. Najbrž se to oni sam tak falijo. Dok so hercuvali dug je furt rasel kak da je nešči nutri naheznul par kil kvasa, a čim so cugle vlasti v svoje roke zeli „tehničari“ ve smo saki den se meje dužni i si mi nekak leži dišemo. Kak bilo da bilo, moramo zafaliti kukurikačima kaj so zajme jemali jerbo da so ne „tehničari“, a ve i ovi novi ne bi meli kaj vrnoti. V Sinjo bi rekli: Alkar Brankec Grčičov v nikaj, a mi bi prinas rekli da je fulal.

Z precednikom Drašekom Plenkovičom se je črez velika potna vrata (čitaj: haustor) vrnul i Vladek Šeksov. Jedino kaj se stoprocentno točno zna da se je narodil, i to več zdavnja, v Osjeko, da je študeral, ne bodete veruvali, i završil pravo, da je bil fiškal, tužitelj…, zna se da je i v Partiji bil. Ne znati je li sam jempot ili dvapot. I v rešto je bil, brzčas je nekaj zahuzal ili pak so drug sodec tak presodili. Na se zadje je završil v politiki. Za vreme Domovinskoga rata s je boril kaj Osijek ne bode postal Osek. Dosti sega sam vam povedal, ali sam vam ne mogel o Vladeko reči vejč nek znuom, ali jedino je sigurno, a to je da je premazani sim maščama i to sake fele, a najbole brzčas z političkim.

Dok je još prvi precednik, Francek Tuđmanov, vedril i oblačil v Lejpoj našoj, kak unda dok je bila lejpa i drugima, a i neje bila čistam naša jerbo so naši sosedi preorali mejo i hercuvali so na našemo grunto. Vladek je od Vukovara pak se do Oluje bil v prvim borbenim redima, ali onim političkim. No, par let posle, dok je precednik Francek išel drumom, Vladek je nastavil šumom. A i posle je znal biti jeno vreme v cukor piksi (pre Ivijo Sanadero), a posle je pak našel nekše svoje pote. Dok je hercuvala Kosorica, Vladek se je boril za svoje mesto pod suncom, negda je magadil na sonco, a dostipot se deržal v hlado i to onomo deblešemo. Kaj vam nek rečem, niti mo je Tomek ne pasal, najbrž je nešči od jif dva preveč znal tak da je Vladek odišel v ilegalo i doma je knige pisal. No, čim je Kolinda potukla Ivija, Vladek je se svoje čudaletno političko znanje del pod noge precednici. Ali ni ta ljubezen je ne preveč dugo trajala, neje ga baš Kolinda poslušala kak si je on splaneral, tak da je i tu bole zahrptom delal. Niti mo je pasal Tomek, a niti pak Kolinda. Zgledalo je kak da so ga si prečitali i da ga več nišči ne nuca, pak je v penzijo odišel. A unda je Tomek odišel po riti k meši i Vladeko je znova presvetilo novo politčko sunce. Došel je Drašek z Evrope, z Brisela, v Lepo našo i nešči mo je trebal se spripovedati i pokazati kaj ga čaka. I Vladekovo kolo sreče se je znova počelo vteti i jegova srečna politička zvezda se je znova presvetila tak da je ve glavni, v Lepoj našoj, znova se vrti ringišpil šteroga tira Vladek Šeks. Zato sam negdi prečital, a to mi je rekla i teca Franca, da je biračko telo svoje glase dalo Drašeko, a dobili smo Vladeka. Tak je to v toj EU lutriji, nigdar ne znaš da boš dobil, a dok dobiš ne znaš koga bodeš dobil. Z Vladekom je teško, to je čuda jif potvrdilo, a kuliko vidimo brez jega nejde.

A si znamo da je Vladek več hajdi let na jako dobromo glaso kaj se dotikavle dobre kaplice. On zna štera je kaplica dobra i štera hasni jegovomo telo, očem reči, rad pajdaši z kupičkom. Pitali so ga kak mahera štera mo je pijača, itak, nejbolša. Otpovedal je kak z topa: jedanajsta!

Srbin pun sebe v našemo Hrvackomo Saboro, Milči Pupovec se je tožil kak ima v Lepoj našoj menša prava nek naši Hrvati imajo v Srbiji. Da je to istina nigdar se on ne bi prijel niti za kvako v našemo Saboro jerbo Hrvati v Srbiji nebrejo biti ni čistači v jivomo Parlamento. Kuliko sam mel za čuti nesmejo niti iti po vulici iti, brez nekše velike sile, v šteroj je zgrada Srpskoga Parlamenta. Točneše rečeno naši zemljaki v Srbiji imajo pravo na zrak i ak jim on ne paše morejo se seliti. A Milči još navek seja kak bi on bil nekši potprecednik naše Vlade ili pak bi se nuhal v ministarskoj fotelji. Nikak nebre zobiti kak mo je bilo lepo i penežljivo dok je Zoki držal cugle vlasti z „kukurikačima“ jerbo je unda dobavljal vejč penez nek je mogel potrošiti. Unda se je popevalo: nišči nema kaj Srbija ima, pet ministrof vu vladi i z tem se štima. Se mo smeta v Lepoj našoj jerbo smo si mi ustaše, jedino mo ne smetajo ustaške kune. Čuden nekši svat.

Milči Pupovec još navek gomba kak smo mi Hrvati, za vreme Oluje, pretirali z Lejpe naše se jegove zemljake. To ne sam da nam gomba nek seposot kud se poteple kuri ogja i vleče na svaja z Lejpom našom, a prinas i od nas živi. Srbi so tobož si pobegli, a još navek imajo tri sabornike kak manjina. Nekaj tu ne štima i v toj računici je negdi nekša velika falinga.

Pak se spominamo o pobačajo, očem reči, borimo se kaj bi prinas v Lepoj našoj pobačaj ne bi delali. Bar ne po dnevo. Ali to jako teško ide, ne teško nego nikak. Morete si zamisliti kakši smo mi farizeji kaj se pobačaja dotikavle, a to sam negdi čul ili pak prečital: kaj bo pobačaj dopuščeni borijo se oni šteri so več rođeni!!??

Međimorski kulturnjaki, kak gracki tak i selski, skupa z čakoskim Matičarima so se zdigli protiv toga kaj bi se ZAMP plačal za sako pesmo štera se spopevle, a več se par stolet popevle, a ne znati što jo je na svet donesel, očem reči, što jo je prvi spopeval. Ovi zampači so hujši od nejhujšega šekutora, seposot imajo svoje špijune, kak da so se vučili v ozni ili pak v udbi. Ne znati što je seposot posejal te šteri se vidijo i se znajo. I ne sam to nek još vejč od toga. Niti pajdaši z moje krčmarske pajdašije, štera se saki tjeden shaja pre Juliki, več ne vupa popevati dok idemo dimo, onak malo alkoholno zmočeni, kaj nam nebi zampači vudrili svojo štibro. Pak smo se ne za to borili. Vidite kak smo se smijali z našega bivšega precednika Ivija kak je bil za nika, neje škodil, a niti hasnil (zato smo mo zeli zrok cugle vlasti i dali Kolindi), ali za sebe je bil dosti spameten. Kaj dosti, prekpreveč, se si je porihtal tak da sako leto od muzičke štibre (čitaj: ZAMPA) dobavla čistam lepe penez. Se je to kaj je mel na pameti porihtal z kukuriku sabornikaj tak da ve kulturnjaki i matičari morajo meti hajdi debele živce, veliko voljo i još vekšo podrško, ak očejo to spremeniti i v red dotirati.

Dok rešijo zampa unda pejo na tehnički pregled autov kaj i tam rešijo ono kaj je tam nampak. I tam plačamo čuda vejč nek bi morali i to sako leto kaj isto nej morali, tak da si i tam nešči z našimi penezi puni žepe. Jako sam najgerek kak mi z Evrope dovlečemo kajkakše gluposti štere nam ne pašejo i štere ne nucamo, a kaj bi posložili ove probleme štere so si nešterni zarivali v zakone i od jif preveč dobro živijo to se niti ne zmislimo. Mortik so naše težačke plače ne tak male kak se pripoveda, ali imamo dosta te štibri štere plačamo, a de bi mogli zašparati da bi se delalo pošteno. Kak se veli: dosta je bilo, što je jamio je jamio ili pak kak je v soboto rekel miholjanski doktor Kočila: što je zampio je zampio.

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA