Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Pak bomo zgubili od Turkov!!!!?

11.07.2016 13:31

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Znate da je nikomo ne lefko pisati i premišlavati kontra glavnoga urednika pak je tak niti ne meni. Najme kaj, glavni je negdi našel se one štere je politika tu i tam zrivala na visoka mesta štera so po ničemo ne visoka ak tu ne računamo velike plače štere redovito dobavlajo i neje jif opče strah kaj bi jif penez pokvaril. No, to je ne nejhuje, nek je glavni zazvedil da je med temi šteri so našli svoje mesto pod suncom vu velikoj hladovini i par naših Međimorcov. Vidite, tu se ja reshajam z glavnim, meni je žal kaj je med temi tak malo Međimorcov. Prosim vas lejpo, neje lepše kaj naši ljudi nosijo peneze z beloga Zagreb grada v Međimorje, a ne sam kaj mi, i to na leta, pošiljamo peneze v državno kaso, a unda štečimo kaj nam te naše peneze vrnejo nazaj. Znate kaj, nesam jim jalen sam mi je žal kaj naši ljudi šteri odidejo v beli Zagreb grad na tua višeša, očem reči, čuda bole plačena mesta pozabijo otkod so odišli mesto kaj bi za sobom potegli i nešterne druge pajdaše kaj bi nas tam bilo vejč i bili bi jakši, pak bi unda nekaj mogli i cuknuti za naš „Falaček zemle med dvemi vodami“. Još nekaj mi se tu ne vidi: nebrem razmeti zakaj mi takše ljude zovemo uhljebi, a si znamo da je to stranjska reč. Ak je hljeb stranjska reč unda je i uhljeb. ( Kaj bi nam na to rekel Laslo Bulč da nas čuje?) Dugo sam si gruntal kak bi mi takše ljude i takše posle zvali? Brzčas bi to mogel biti kruh brez motike i nebrem se složiti z tem da te ljudi tam hmajikuju jerbo saki posel ima svojo ceno sam so nešterni čuda bole plačeni, a nešterni bormeš i preplačeni. I još nekaj, a zakaj mi naše težake, šteri so ostajli motike i odišli za belim kruhom v beli Zagreb grad, pobiramo na red ak to nišči drugi v Lepoj našoj ne dela. Pak ne moramo mi ruon navek biti vekši katoliki od pape? Kaj velite? Obračam se okoli sebe, seposot motike, a kruha nigdi. Niti črnoga, a kamoli beloga. Kuliko vidim nesam ja te sreče!

A kaj se velike koalicije dotikavle (hdz z esdepeom roko pod roko) na novim izborima v septembro tu bi se več mogel složiti z glavnim jerbo so Zoki, šef esdepejovcov i Plenkovič, novi šef hadezeovcov, šteroga osim sih hadezeovcov podržavle i Zoki, skupa hodali v političke škole i to za vreme rata. No, ne v ove naše v Kumrovco nek ove v Evropi i to v Briselo. A si znamo da kaj se naši ljudi vuni navčijo to čuda vejč vredi nek ovo doma.
Zišla je nova kniga o blaženiko i kardinalo Lojzeko Stepinco v šteroj je na svetlo dneva zišlo se ono kaj so o jemo napisali Gestapovci i Ozna, očem reči, Udba. Ve bodo znali i oni šteri so do ve ne veruvali da je kardinal Stepinac za vreme Drugoga rata spasil 27 215 ljudi kaj srpske dece, kaj ratnih bokcov, muškarcov i ženi. No, za to naši sosedi Srbi nikaj ne bogajo. Čim je naša precednica Kolinda odišla z Srbije, čim jo je jif precednik Vlade Vučič (neje Vuk) otpravil prek meje mam je znova ponovil (kak papiga) da je Stepinac ratni zločinac. Tuliko o brači Srbima, mi jif z kruhom, a oni nas z kamejom. Da sam z kamejom!!!??

Sa je sreča kaj je reforma, očem reči, prekladanje naše Vlade ne uspelo. Čuli ste brzčas kak i ja da so se naši vrli političari spominali kak je srbin Milorad Pupovac trebal biti potprecednik hrvacke Vlade. Prinas so Srbi v Saboro, a ve dok je Kolinda bila pre Vučičo smo znova zazvedili kak naši ljudi vu Vojvodini imajo jedva pravo glasa, a i saki den jif je se meje tam. Najbrž je to zbogradi toga kaj jim je tam jako dobro. Moral bodem se respitati pre našemo konzulo v Sobotici, Veljaco Pleši, kak je naši ljudima tam. Nesam vpučeni je li so se Kolinda i Vučič spominali o tomo kaj bi naši ljudi tam meli ista prava kak i jegovi imajo prinas? Kuliko sam mel za čuti, predi bode Sava tekla nazaj v Slovenijo nek bodo naši ljudi došli v srpski Parlament i meli ista prava kak imajo Pupavac i drugovi prinas.

Nešči si je jako dobro pregruntal kaj je Dneva Antifašizma del čistam blizo Dneva Državnosti, tak da partizani slavijo sam ovoga prvoga, a si drugi i ovoga drugoga. Najme kaj, pak se partijci niti nebrejo pofaliti z onim kaj so naprajli pred dvajstipet let, očem reči, 25. junjuša 1991. leta. Toga dneva je Hrvatski sabor donašal odluku kaj se rastavljamo od juge i kaj dale idemo svojim potom. Predi nek je tua točka došla na red je Ivek Račanov poslal svoje sabornike vum, ostal je sam jeden, a devetnajst jif je odišlo. Kuliko vidimo, partijci so ne bili za to kaj odidemo vum z Juge i zato nemajo kaj ve slaviti. Neje lejpo za čuti, ali tak je bilo. Ali neje to se, nešterni se još dendenes plačejo za Jugom i još so niti jeden den ne preživeli v Lepoj našoj. Sploh jif nekaj nazaj vleče. Brzčas se držijo onoga kaj je Jožek Broz Tito rekel 1972. leta: predi bode Sava tekla nazaj otkod je došla nek bodo Hrvati meli svojo državo. A on je bil tobož naš, Zagorec z Kumrovca, a drukal je za sosede.

Pred nami so novi izbori. Drugo nedelo v septembro bodemo išli znova glase davat i znova bodemo zbirali sabornike jerbo smo lani zahuzali, očem reči, potepli glase i to tak kaj so ovi štere smo zebrali ni mogli zafremati Vlado. Pravzapraf oni so jo sklepali, ali je cement bil tak slabe marke kaj se je ona respala. Najgerek sam, jako sam najgerek, kak bode to se zišlo? Najme kaj, nešterne stranke so zginule, nešterne so na preslagivanjo, a te dva meseci bodo jako fletno minuli. Tak napriliko Laburisti – stranka dela več nikaj ne dela, Oreh se je potral, Hrast se pomalem suši jerbo ga več nišči ne zalevle, Živi zid mi nekak teško diše kak da so mo zadji dnevi… Jedina svetla točka na političkomo nebo je naš „tehnički“ Tihi Tim Oreškovič. On se več dugo spomikuje i šepetuji z Božijom kak bi oni skupa išli znova na izbore i kak bi pak vedrili i oblačili na našemo političkomo nebo. Ve vidi Tim kak se je Tomeko Karamarkijo bilo lefko spominati z Božijom? Kuliko sam mel za čuti pre čakoski gracki vuri, najbrž bode Božo išel znova z svojim Mostom u boj, u boj za narod svoj, a Tim bode mel svojo stranko štera se ne bode zvala Most nego Čuprija. Tak kaj bode si biračko telo melo kaj za zbirati, ak nam most ruon ne paše tu nam je čuprija.

Evropsko labodoritaško prvenstvo ide pomalem kraju, si so odišli za nami dimo sam dve so ekipe ostale. Ve vidite, Portugalci i Ronaldo so nam pokazali de smo mi trebali završiti. Se nam se je nudilo, ali smo mi i Čačič ne znali zeti. Isto tak delamo i z penezi v Briselo!

Dok još traje leto v Čakovco, grado Zrinskih, čakoski turistički težaki se prepravlajo kaj skupa z čakoskim gvardjanom i župnikom, patrom Željkijom, preslavijo Prcinkulovo. Pater Željko je svoje napravil, kak i navek cirkva bo cele dneve, a i noči, otprta tak da bo se z Marijicom, a i našim dragim Božekom, moči pospominati da bode što nucal, a glavno mešo na Prcinkulovo bode služil krčki biškop, fra Ivica Petanjak, jerbo se ovo leto slavi 800 let otkak se obslužavle Prcinkulovo. I čakoski turistički težaki se prepravlajo za to veliko fešto, veliko ak ne i nejvekšo v Čakovco. Da bi fešta bila vekša saki den bode popeval nešči drugi: počela bode fajna Jelena Rozga, a za jom bode došel Parni valjak, dve klape, Bajaga i Mladen Grdovič. Grdovič je, predi nek je potpisal ugovora, pital je li bode vinska vulica na proščejo. Se je to lejpo i dobro, ali ljudi moji, pak je to čakosko proščeje, pak je Čakovec, još navek, v Međimorjo i to glavni grad i zato ne verjem kaj si je ne zaslužil kaj bi se nešterno večer čula i međimorska reč, očem reči, međimorska pesma? Pak kaj mi nemamo nikoga što si je zaslužil popevati na čakoskomo proščejo? Naš Žiga more seposot popevati i po Zagrebo i po morjo i po Evropi sam v Čakovco nikak nebrem dojti na red? A mortik bi nam nekaj mogel spopevati i naš slavuj Bojan Jambrošič? A jega i čuda drugih kaj seposot razveseljavlejo druge, a prinas nebrejo dojti na red. Kaj ne bode zišlo po onoj: predi bo znova po Trnavi voda tekla nek bode Žiga popeval na čakoskomo Trgo. Mortik niti ja se ne znam, a niti pak moji klošari pre čakoski gracki vuri, mortik bode Žiga iznenađenje jedne proščenjarske večeri? Mortik bode se dopeljal na kočiji z svojimi bandisti? Mortik? A mortik je jako veliki gospon!

Kak se nam neka kaže, pak bodemo zgubili od Turkov pod Sigetom makar smo jif pobedili v Parizo. Si znamo da se navelikom prepravla obiležavanje 450 letnice Sigecke bitke vu šteroj je Mikloš Zrinski Sigecki zastavil Turke na poto prema Bečo makar so Turki pobedili. Za obiležavanje te visoke obletnice prepravlamo se si skupa, kak mi, tak Mađari, a nejbole Turki. Si znamo da so se pod Sigetom borili Hrvati (prek osemdeset procentov), štere je vodil Mikloš Zrinski, na jednoj strani, na drugoj strani so bili Turki, šterih je bilo čuda, čuda vejč, a vodil jif je Sulejman Veličanstveni, a to se je bilo na mađarskomo hataro. Denes bi to mogli reči da so igrali naši protiv Turčinov, a na mađarskomo igrališčo. Pravzaprav vam očem reči da se i Mađari, a i Turki bole prepravlajo za to fešto od nas Hrvatov. Mi Međimorci se držimo kcoj kuliko moremo, ali naša županiska kasa nebre to se podnesti kuliko bi mi za to fešto nucali, a kaj bi fešta bila onakša kak to dragi Božek zapoveda. Si znamo da z naše strane je to fešto zela v roke precednica Kolinda, ali kuliko vidim Turki tu ne puščajo cugle z rok jerbo je to jiva fešta, jer so oni unda i pobedili. Spominki čuda teži ido odkak smo jif pobedili na labodoritaškomo prvenstvo v Francuskoj. Neje još se zgubleno, ali nejbole još v semo tomo plava Lojz Sobočanec i jegova Zrinska garda. Ak koga priznajo i Mađari i Turki unda je to Zrinska garda. Vreme leti, september bo fletno tu i tre naprajti se kaj je muoči kaj bode to zgledalo onak kak mora, ak ne i bole. Pak si je Mikloš Zrinski Sigecki to zaslužil. A i si oni šteri so ostajli svoje kosti pod Sigetom.

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:45
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA