Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Lefko je posle biti general

29.11.2016 09:13

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Kak sam si i gruntal minuli tjeden, vu Vukovar je došlo prek stodvajsti jezeri Hrvatov, a med jimi ga bilo i hajdi Međimorcov, šteri so ne pozabili kaj so Vukovar i jegovi braniteli dali za Lejpo Našo. Došli so kaj zafalijo sima šteri so se tam borili i izborili Lejpo Našo, a nejveč onima, prek štiri jezere, šteri so za denešjo Lejpo Našo dali svoje živote. Došli so ljudi kaj se ne pozabi de so vudreni fondoši neovisne i samostalne Lejpe naše, a i sosedima četnikima kaj so, pred dvajstipet let z Vukovarom i branitelima naprajli. Čuda je ljudi došlo, a falili so oni šteri ne vupajo vu Vukovar. To so oni šteri ne znajo kakši je to bil rat 1991. leta, što je bil na čijoj strani, što je napadal našo zemljo, a što pak je branil svojega grunta, svojo zemljo, svojo rodno grudo. Ne znajo što je za kaj kriv, što je kriv za Trpinsko, Semišče, Mitnico, Borovo comerc, Bolnico, Ovčaro…, ne znajo što je klal i prosil Slobija za šalato. Več je dvajstipet let minulo od kak so braniteli Vukovara vpešali, a nešterni naši sosedi još ne znajo ili pak ne vupajo priznati štera je strana prava tak da so te isti još niti jeden den ne preživeli v Lepoj Našoj nek još navek živijo v Jugi i plačejo se za jom.

Črez Vukovar teče reka Vuka. Ona deli toga grada heroja na pol: z jeden strane je Slavonija, a z druge Srem. Si znamo da se reke tečejo od izvora prema uščo, a jedino Vuka teče od ušča prema izvoro. Najme kaj, si znamo da se Vuka vlevle v Dunav, a dok Dunav, šteri je tu vekši i stareši brat, zraste unda se on prelevle vu Vuko. A dok se se zmiri unda voda dojde nazaj.

Več dosti dugo se spominamo o Vodenomo turno vu Vukovaro za šteroga se ve si spominamo i skupljamo novčeke kaj ga bodemo popravili i kaj bode nekši hasen od jega. Nekaj sam si gruntal, kak so ga četniki ne mogli vruhnuti, a veliki je prek pedeset metri i napravleni je na brego. Četniki so poslali na turen prek šesto sakefele granati, a on je ostal na nogaj. No, ak čovek malo bole pogledne, odzaj za turnom je cirkva Svetoga Filipa i Jakova štero so četniki zrušili skorom do kraja, pak moremo reči da so oni ftruc fuljali turna sam kaj bi vruhnuli cirkvo. Jim je več smetala cirkva nek turen. Jif je bole muočila hrvacka trobojnica štero je saki den znova metal Ivek Ivanika i to tak dugo dok je ne poginul, a unda ga je zamenil Hrvoje Džalto. Vodeni turen je napravleni od jakoga betona v šteromo so kupi železa. Kak da ga je naš GeKa delal!

Naš i hadezeov precednik Vlade, Drašek Plenkovičov, je za savetnika ministro obrane, generalo Damiro Krstičevičo, postavil heroja Domovinskoga rata Tončeka Gotovino. Mam so se Srbi postajli na zadje noge kaj smo ne jif pitali. Pak je Gotovina naš, a ne jif, pak bode on pomagal našemo ministro. Kak da so Mađari ili pak Janezi pitali je li slobodno postavijo žico na mejo?

Pripoveda se seposud, i to se glasneše i glasneše, kak je precednik Živoga zida prepravljal za spominek na televiziji v Nedelo v dve vure sabornika Iveka Pernara. Najme kaj, šepetuji se kak je Ivek Sinčičov v Pernarov obed stepel preveč prpra i čilija, pak ga je pritisnulo dok se je spominkoval z Stankovičom tak da je moral oditi kaj se olakša i sprazni. Si znamo da želodec gospodari z ljudima i dok ono kaj je nutri oče vum to se nebre prebaciti na zutra.

Da smo več pre želoco štel bi moškima reči par reči kaj se toga dotikavle. Čuli ste kakša so teška vremena došla, nigdar se ne za kaj se se more najti v hrani, štera nam dohaja z sih strani sveta, i zato pazite doma na svoje stare koke i nejte okoli iskati piletino jerbo ste brzčas čuli da je piletina puna salmonele.

V zadje vreme mi je nekak došla volja kaj bi bil sabornik. Ak si duže gruntam o tomo želja mi je se vekša i vekša. Več sam našel štiri debele razloge zakaj bi to štel biti. Prvo: ne moraš saki pot dojti na sesijo, sam unda dok nikaj drugo nemaš za delati. Drugo: tam ne moraš nikaj pripovedati, a još meje premišlavati, sam zdigneš ili pak ne zdigneš roko, kak ti več velijo. Tretje: plačica ti saki mesec dohaja dimo i to ne mala, cirka tri jezre ojerov, kak v Dojčlando. Četrto: dok ti mine cajt na šteri so te zebrali još se državni financ minister briga za tebe i pol leta ti pošilja celo plačo, a drugo polovico pol plače. Ove prve dve stvari me niti na pol ne veselijo kak ove zadje dve. Kak je malo tre čoveko (ili pak ženi) kaj bode zadovolen. Tri jezere ojerov na pet let. Z tak malih penez se ovi v Švicarskoj smejejo, a mi jif senjamo, makar je naše Međimorje je mala Švicarska. Ve vidite kakša je razlika izmeđo prave i male Švicarske. Imajo žene praf, ipak je važno kakši je falat. Mali nigdar nebre se ono kaj pravi more. Ne znam zakaj sam se ruon ve zmislil na negdašjega američkog političara Markija Hanna šteri je rekel: za političare so važne dve stvari, prva so penezi, a drugo se nebrem zmisliti.

Neje lefko dojti v Ginisovo knigo rekordov i za to se tre dugo i skrbno boriti. Naš labodoritaški klub z maksimirske šume, Dinamo, je na pravomo poto kaj dojde v to knigo i ve se Hajdukovci žjega norca delajo. Najme kaj, Dinamovci vedrijo i oblačijo v Ligi prvaka i to tak kaj ne bodo zahačili niti jednoga boda, to so dali drugima, a najbrž ne bodo zabili niti jednoga gola. A to je, bar do ve, nikomo ne išlo od roke, a niti od noge. Seposot nešči mora biti prvi, a tak je i soseda Barika priznala da je sam Pišta bil prvi, a si smo ostali bili drugi.

Makar bodo naši novi izbori za grade, opčine i županijo stopram drugo leto v majušo nešterni političari več nebrejo spati jerbo so, več ve, najgerek kak to bode itak zišlo. Biračko telo još navek spi zimski san, ali politika i političari so v punom pogono. Več i vrapci po kitaj i krovaj popevlejo kak bode nejvekša stisak za foteljo čakoskoga grackoga načelnika jerbo se v jo ravnajo i još navek važeči načelnik Štef Kovačov, a i denešji župan, Matek Posavcov, si je porihtal, kak se to spametno veli, on line pogled z županije v grad. Nesmemo tu pozabiti i na Živi zid, Most, Šteri tu i svoje koje za trko imajo, a i desničarima deši čakoska varoš. No, kak bilo da bilo, ve se več vidi da što bode god sedel v glavni gracki fotelji, Matek ili pak Štef, Čakovčanci bodo meli hokejaškoga kluba. Igrališče je več zafremano na glavnomo čakoskomo trgo. Hokejaški klub i ftičje mleko, sam nam još to fali v Čakovco. Pred nekaj vejč od tridesti let je na glavnomo čakoskom trgo napravlena Knižnica, pak unda i Radio, a posle Časnički dom i Kulturni center. Šlag na torto je bila Robna hiža. Kak so cajti išli tak smo pomalem otpirali kafiče i terase. Fala dragomo Božeko kaj smo posušili vodoskoka i bazenčeka za pese pred Sindikalnim domom tak da morejo iti dva vred po trgo. Posle igrališča za deco v levomo koto, a ve sklizališta na sredini, pitam vas kud bode tu muoči prejti, a tre mesta i za pecikline stajti. Trelo bode, brzčas, preširiti trga na park plac, a unda nebodemo meli de aute stavljati. Mortik bodo, medtem, gracki oci zazvedili da je te naš trg premali za te se huncvutarije štere jim na pamet padnejo. Ne znati kak v Albaniji stojijo z glavnaj grackaj trgaj, ali i to bodemo zazvedili čim se čakoska gracka delegacija vrne dimo.

Posle bitke smo si generali, tak bi mogli pak i znova reči ve otkak so Ameri zebrali svojega precednika, a ne precednico. Hajdi ga oni šteri nebrejo prežaliti kaj je Klintonica ne pobedila, a čuda vejč ga oni šteri so od prvoga dneva „znali“ da bode Trump prvi došel na cilj. Kak sam več rekel, ve smo si spametni, ve smo si generali, a jeden od teh „generalov“, šteri je ne na bosanskomo spisko, je lejpo rekel: predi bode Dinamo osvojil Ligo prvaka nek bodo Ameri pustili žensko (čitaj: Hilari) v Belo Hižo. A si znamo da je predi Hilari Monika dohajala v Belo hižo. Dok je ona dohajala saki den na gablec, Ameri so se spominali kak je politika „kurva“, ali je to za Moniko nišči ne rekel. Neso vupali jerbo je ona bila ledična, a Bili je bil kaj je bili, mel je Hilari i bil je kurviš. Tak so bar posle na sodo rekli. Dok so Ameri hodali glasa davat na pameti jim je bila misel kak je to bilo unda dok je Monika vedrila i oblačila z Amerikom, pak so svoje glase dali Trumpo. Kakši je takši je, moški je i nosi hlače. Ne bije žene, ali tuče po stolo. A i to je nekaj!

Kaj se bitke i generalov dotikavle to bi mogli i za esdepeovce reči. Par tjedni pred minulom sobotom so se klatarili od Bernardiča, prek Ostojiča, Picule, Gordane, pak se do Miljeniča, a ve najmepot so si znali da bode Bernardič pobedil i ve mo si nudijo svojega glasa. A se so to nejbole znali oni šteri so niti ne došli glase davat. Oni so se prepravlali za drugi krug. Ipak je nejvažneše biti na strani pobjednika. To se posle navek splati. Jedino je vodeči međimorski esdepeovec Mladen Novakov mel petljo, kaj nam rekel nekaj drugo, i glasno je drukal za Bernardiča. Ve bode brzčas došel na svoje jerbo je dosti dugo bil v drugoj ligi sam zato kaj je zadjipot drukal za Komadino. Da sam ja v esdepejo ja bi svojega dal Opačički, ali se je ona ne kandiderala!

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA