Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Kuma tre poštuvati

12.12.2016 11:30

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Nebrem razmeti zakaj so nešterni skočili v zrak (oporbenjaki), a drugi so se postajli na zadje noge (vladajuči) da je precednik Sabora i vodeči „Mostograditel“, Božo Petrov, dal vum da oče svojega kuma Marija Bukmira postaviti za drugoga čoveka v Hrvackaj vodaj. Ve vidite kuliko se je praha zdiglo, a štel ga je postaviti za drugoga čoveka, a sam dragi Božek zna kak bi to se bilo da ga je štel deti za glavnoga? Najempot si spituvlejo za kuma kam je v školo hodil, kak dugo i kuliko je spameten, kak da je ne dosti to kaj je kum precedniko Sabora. Se razmem kaj se si drugi bunijo, ali zakaj se i mi Međimorci bunimo? Pak je bar kum prinas v Međimorjo navek bil glavna peršona i jemo je se bilo dopuščeno pre kumovoj hiži. A stopram ak so bil v pitanjo križovati kumi unda je to bila takša rodbina štera se je ne dala z nikim ravnati. To mi je rekla i teca Franca: tak ti je to bilo, dragi moj Jožek, kaj je kum slobodno i kumo i zbogradi toga ga ne smelo biti nikše svaje. Tak je bilo odnavek, a ve se problemi delajo zbogradi Božijova kuma kaj bode on vu „Vodami“ drugi čovek. Teca Franca je rekla: da je te Dalmoš pravi kum on to ne bi zel, ili prvi ili nikaj! Najgerek sam, ak Božo dojde k nam v Međimorje i zazvedi kakša je kum peršona, unda bodemo stopram meli velike probleme. Ak je Marijo zadovolen kaj bode drugi unda mi moramo biti stiha!

Ne znati kaj je huje, partizanka ili pak naš međimorski jal? Brzčas je jal hujši jerbo se partizanka da sfondati kaj se pak za naš jal nej moglo reči. Najme kaj, naš domaći dečko, Matija Kikelj je postal tajnik ministra Kovačića, očem reči, jegova desna roka. Neje čuda vode preteko pod trnavskim mostom i počeli smo ga natezati i rezvlačiti mesto kaj bodemo srečni kaj je naših bregecov listek došel tak visoko. Ve se mi respituvlemo je li je bil natječaj vredo napravleni, je li Matija ima dosti škole za tak globoko foteljo, je li je bil v partiji ili je ne bil? I kaj nem dale nabrajal. Pak kaj mi Međimorci nemamo drugoga posla nek kaj puščamo svojega jala na pašo da god se nekaj pripeti, a kaj je nas nišči ne nikaj pital. Dečko je mladi, školani, zna svojega posla, oče delati i mesto kaj bi se žnjim dogovarjali kak nam bode on dopelal ministre v Međimorje kaj od jif zvlečemo nekše peneze za bolše zutra našega „Falačka zemle med dvemi vodami“ mi fratimo vreme z tračima, dečka rezvlačimo na galge kak pajceka na kolinaj. Dok nikoga nemamo vu Vladi unda cendramo i bajamo, a čim nešči dojde unda naš jal spituvle: A zakaj ruon on? Što bi itak nam vpetil. I teca Franca se z menom slaže! Zazvedil sam, Matija i minister so si ne kumi.

Esdepeovci Čakovca i Međimorja (makar ne si) so za svojega novoga šefa zebrali Davora Bernardiča. Oni so jega zebrali, ali je on jif ne. Najme kaj, nišči je od naših partijcov na ušel v Precedništvo. Drug Bernrdić je saki čas dohajal k nam v Međimorje dok so mo trebali glasi, a čim jif je dobil mam je pozabil da je Lejpa naša do Mure, a ne sam do Drave. Ak bodemo pošteni, pak je to ne nikaj novoga i zakaj se unda naši partijci tomo čudijo kak picek glisti. Brzčas je gospa Zgrebec odišla v političko penzijo i neje nikomo rekla kak se muoči dosmickati do partiskoga precedništva ili pak do nekše debleše partiske fotelje. Navek sam vam pripovedal da ne dobi izbore on šteri dobi nejveč glasov nek on šteromo je dopuščeno kaj broji glase. Ne bodete veruvali, partijci so i tomo betego našli leka: nebreš ve ti glasa dati komo očeš nek onomo šteroga si dobil na šalabahtero. To je tua demokracija z falingom. Kak v Koreji. Jako sam najgerek kak bodo naši čakoski i međimorski partijci preživeli ovo Bernardičovo pljusko?

Ve dok si bole pregruntam, pak međimorski partijci dobavlajo od svojih v Zagrebo čuda meje nek hadezejovci. Istinabog, hadezejovci ne dobavlajo nikaj, ali davlejo čuda meje glasov, a partijci dovlejo se glase štere imajo, a ne dobavlajo nikaj. Morate priznati da hadezejovci ipak imajo vekšo ekonomičnost, a meli so i ministra skorom leto dni kaj je ne ruon tak malo!

Ono soboto dok so naši esdepeovci hodili glase davat kaj bode Bernardič herbal partisko foteljo štero je Zoki spraznil došel sam i ja kaj bi glasa dal Ranko Ostojičo sam kaj ne bode Bernardič jednoglasno pobedil. Ili pak za saki slučaj. Nejpredi so me mladi partijci ne našli na spisko, a unda so od mene zazvedili da san ne član partije. Lejpo so me otpravili da nebrem nikak dati glasa Rankijo jerbo to morejo sam oni šteri so na spisko i šteri plačajo članarino. Ve vidite kak je to, meni so ne dali i ja sam to razmel, a dok partijci očejo biti fermani ili pak krsni kumi, a ne hodajo v cirkvo, unda to oni nebrejo nikak razmeti?

Salmonele ga ne prinas v Međimorjo, tak so bar naši domaći inšpektori rekli. Ipak smo mi Međimorci čistam nekaj drugo nek Hrvati v Lepoj našoj? Ne znati je li naši menši i vekši „mesari“ bolše meso stavljajo doma ili pak salmonela ne zna plavati? Ili pak smo se joj negdi fest zamerili pak nas zbegavle?

Kak bilo da bilo i fala dragomo Božeko kaj nas je salmonela ostajla na miro, ali so zato sakefele virusi preplavali Dravo i Muro i zarivali so se v naša zabavišta i škole tak da nam je hajdi dece na bolovanjo, a i dečja bolnica nam je puna. Ve vidite, jedno smo nevolo zbegli, a druga nas je dočakala.

Gospa Bernarda Cecelja, glavna gazdarica i direktorica poduzeča Bernarda z Puščin je zebrana za najženo ovoga našega dvajstiprvoga stoletja, a to sam zato kaj čuda dela, kaj spametno dela i kaj furt nekaj novoga i spametnoga zmišluvle, a unda je to nejspametneše ne sam prinas nek i na sim drugim kontinentima šteri se parijo z našim na ovoj kugli zemaljskoj. Ve vidite kak je to močna žena, če duže dale se je bolša i saki den se vejč vredi, kak prinas tak i na sveto. Dok je gospa Bernarda v pitanjo nek se vino skrije jerbo se ono kaj ona dela ne da skriti, a ono kaj napravi bez toga se več neda živeti. Saka čast gospi Bernardi i nek joj dragi Božek da zdraviče kaj bode još dugo vedrila i oblačila po ovom Evropskom i sveckom gospodarskom nebo!

Čakovec i Čakovčanci so dobili još jednoga grada pajdaša, to je grad Rivne v Ukrajini, tak so se dospomenuli gracki večniki. Rivne je malo vekši od Čakovca, ima cirka 250 jezer stanovnikov, a za pajdašijo je zebrani zbogradi Ukrajinki, štere so si izebrale Čakovca i Međimorje za pajdašijo. Kak zgledi i tam smo mi Međimorci na dobromo glaso. Ve Čakovčanci pajdašijo z gradima z Dojčlanda, Izraela, Poljske, Mađarske, Australije, Bugarske i Ukrajine tak da je ve došel red kaj si nekoga najdemo za pajdašijo i v Lepon našoj. Pak smo si odnavek mi bili zdobra z Hrvatima!

Makar so esdepeovi serjanski gracki večniki gombali i grdo gledali svoje pajdaše na desnoj strani, ipak je precednik serjanskoga GV gospon Miljenko Cmrečak konstateral da je vejč večnikov, a čuda meje protiv, za to kaj se v Središčo zafrema i zazida kapelica svetomo Jožeko radniko. Ve ste i vi zazvedili da je moj imejak bil svetec, a ne sam nekši halabureš kak nešterni za mene pripovedajo. Dok me žena pretira od hiže bodem se preselil v Središče na Muri jerbo tam ipak nejbole poštuvlejo mojega imejaka, pak bodem mortik i ja tam čuda vejč vredil.

Zagrebečki gracki načelnik, Milan Bandič, kakši je takši je, očem reči, moremo mi jega meti radi ili pak ne, ali on seposud, de ftegne pomaže. I to ne sam v Zagrebo. Tak je napriliko ve i pomogel našemo Štajnerovomo centro v Doljnjemo Kraljevco i jegovoj šefici Dijani Posavec i to tak kaj nam je poklonil kravo z teletom. Makar se, bar za ve, telič ne spomina z kravom jerbo je to ne jegova mama, ali se bodo več oni počeli pajdašiti na ovomo našemo hataro. Najme kaj, krava Lisa je pristala da bode posvojila teliča Šarkija, ali je mudna zagrebečka birokracija još ne sredila papere. A bez paperof ne vredi jerbo je Šarko malo črnokožni, pak bi moglo dojti do svaje ak bi jegova prava mama došla po jega.

Denes naši mladi i školani hodajo želocom za kruhom vum, v Evropo, jerbo ga tam čuda vejč posla, a i penezi šteri se dobavlajo su čuda vekši nek v Lepoj našoj. I negda so naši ljudi odhajali na se strane, nejpredi v beli Zagreb grad, unda v Deželo, a posle i se dale. Oni kaj so odišli v Zagreb so tam, još pred osemdeset let zafremali zavičajno društvo Međimorje, a ruon tak so naprajli i ovi v Ljubljani. Ovi zagrebečki so minulo soboto meli svetešjo večerjo, kak i sako leto. Osim večerje „Zagrebčanci“ organizerajo i Međimorsko proščeje i to v junjušo. Lepo je to kaj se naši ljudi shajajo v Zagrebo, kaj ne pozabijo po međimorski govoriti, a i kaj jeni drugima pomažejo. Od par let so se i naši međimorski študenti preheftali našim gospodarstvenikima, pak so ve jakši, mlajši, a i čuda jif je vejč. Pak se mi Međimorci moramo seposot držati skupa. Večerja je bila jako lepo napravlena, a precednik Međimorcov med purgerima, gospon Danijel Režek se je mel z kim pofaliti. Negdašji precednik toga društva monsinjor Đurek Kolaričov se je hapil pisati knigo o minulih osemdeset let. Ve ne znati je li so naši Međimorci jako dugo skupa ili pak vreme jako fletno ide? A to kaj so jif purgeri tirali dimo vjutro dok je zvonil k zornici to vam nebom povedal.

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA