Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Kaj so Đurek i Tonček, takši ga ne ???!!!

14.11.2016 11:19

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Kak se je jesen stiha dosmickala do ovoga našega hatara, božje dare smo pobrali v kuružjake, pelnice, lagve i pomalem čakamo zimo. Ne znati kak bomo se greli jerbo se za kaj se primeš je drago. Drva so bila tak dugo fal dok je nišči ne nucal i hasnuval, a ve kak smo si dovlekli peči v hiže skočila je i cena drevjo. Plin je, ruon tak, na svojo roko, ne vidiš ga, ne znaš kuliko ponucaš, a čeki so fala Božeko veliki i žmehki tak kaj ti negda roko važejo. Ili kak to teca Franca lejpo veli: živleje je kratko, ali je zato prekprokleto drago, pak se zato ljudi i ne bunijo kaj je tak kratko.

Naš župan, Matek Posavcov, se seposod fali kak smo mi nejmenša županija, a kak se si morejo k nam dojti vučit kak tre živeti i preživeti z nejmenjšaj plačaj vu Lepoj našoj. Kak zgledi naši sosedi prek Drave nam v to preveč ne verjejo jerbo nikaj ne dohajajo po navuke, ali ga zato dosti Kinezov šterima je nešči rekel da smo mi ipak vredo i zato jif se se vejč rivle na te naš „falaček med dveni vodami“ de živijo nejbolši ljudi, a kaj se o ženama niti ne bomo spominali. Ne bi vam znal kaj to Kinezi očejo od nas jerbo mi je kineski jezik jedno od španskih seli v šteromo sam ne bil.

Skupa s zimom dohaja gripa i drugi betegi tak da moramo biti na se pripravleni. Kuliko sam mel za čuti dok nas je falil minister za zdraviče, prinas v Međimorjo je nejmeje betežnih ljudi jerbo se mi držimo onoga kaj nam doktori pripovedajo, a to mi furt govori i moja teca Franca, kak je čuda bole nekaj sprečiti nego posle lečiti. Vidite, zato smo mi celo leto preventivno na graševini, očem reči, bili smo na graševini, a ve pak smo prešli na našo domačo sorto, a to je, kak si znamo , pušipel. Ak očemo biti zdravi, a očemo, unda nek to bode od našega domačega leka. Novi minister za zdraviče nam je obečal da bodemo mogli, od novoga leta, pušipela dobavljati na recept tak kaj bomo unda meli ugovora za celoletno lečenje, kaj bi rekli održavanje zdraviča i zmočenih naših međimorskih teli od sih nevola i betega šteri nas morejo napasti. Jerbo, što se drži lagva i pipe ne boji se gripe!

Makar se čovek več nebre ravnati po grackoj vuri jerbo tam saka kaže svoje vreme, ipak sam uspel zazvediti da se županijski večniki prepravlajo kaj bodo zglasali kak, da i kuliko se pušipel mora trošiti, a kaj bi betege mogli sfondati več vu koreno. Večniki so dali predloga kaj bi se pušipel trošil sam v dva slučaja: dok je čovek žejen i dok je ne žejen. Verjem da bode to jednoglasno usvojeno, tak da si bodemo posle toga mogli iti po recepte. I dok to bode tak, a brzčas bode, unda bodemo došli na ono kak so negda delali naši japeki: Japeki so naši stari samo dobre stvari znali, jim ne trelo leka, pelnica jim je bila apoteka. Hajdi let nam naši turistički težaki prepravlajo ono kaj so jeli naši stareši, a mi smo se ve pomalem dosmickali i do onoga kaj so, itak, pili naši stareši. Oni so bili na pušipelo, pak smo i mi ve na pušipelo. Jim je bilo dobro i nam mora biti i bode dobro! I unda neš pil!

Kuliko sam uspel zazvediti prinas v Međimorjo ga i nejmeje bolovnja. To je, predi sega, zbogradi toga kaj preventiva i pušipel več davlejo svoje rezultate, a i naši gazdi ne priznajo doktorove potvrde kak so težaki betežni, očem reči, kak nebrejo dojti na posel. Oni velijo: ak si mogel dojti do doktora, mogel si dojti i na posel.

Nešči bi mi mogel zgombati kak saki den se vejč naši ljudi dela stisko pre doktoraj, ali morem vam reči da je to ne zbogradi betega jerbo ljudi odidejo od hiže k doktoro i tam čakajo na red kaj prešparajo na grijanjo. Ve vidite kak so naši ljudi prefrigani, a smejejo se z nas kak smo premalo let v škole hodali i da nam je to falinga. Kuliko vidimo neje se v školi, tre nekaj i v glavi meti!

Denes je Martinje jeden od vekših, ak ne nejvekši svetek naši vinarov i podrumarov. Denes se meče točka na i, denes bode od kalnoga mošteka i nezerenoša postalo čisto, dobro i zdravo vino. Vinski meštri bodo meli pune roke posla, ali niti jeden moštek ne bode ostal nezerenoš sam ak ga bode dobre vole i dosti kumov. Po bregecima i breščajkima našega brežnoga Međimorja bode se, par dni i noči čula pesma: Došel bu došel sveti Martin, on ga bu krstil, ja bum ga pil… To je veliki i važen posel i tak se tre k njemo i priložiti. Prosim vas, nejte bežati od posla. Nas Međimorce so naši stareši lepo navčili da tre sakoga posla pošteno zbaviti i niti od jenoga ne bežati. I zato se mi nedamo vum z pelnice do zadje kupice. Živeli!

Kaj ne bodete rekli kak sam vam ne dal navuka kak tre piti vino: navek pobožno, spametno i trezno i ne več kak vam telo more podnesti. Što se ne bode držal toga navuka more se mo pripetiti isto kaj i pajdašo Tončo. On je pil v želodec, a posle ga je strašno bolela glava. Brzčas je ne pušipel bil v pitanjo? Rekel je: si so mi bandisti odišli z glave sam je bobjar ostal.

Ve da bi si morali veseli biti kaj so nam lagvi i pelnice pune ve so se Štrigovčanci našli kaj bodo štrajkali i to na samo godovno svetoga Tinčeka. Nesam upsel zazvediti kaj so jim se gazdi zamerili, ali so se štrajkaši zaprli v pelnico i odbivlejo vodo! Tu ga nebo štrajkbreherov!
Kaj nebo nešči rekel kak smo mi Međimorci, a i Međimorje, poznati sam po nevolama i da navek dojdemo v novine, radio, televizijo dok nekšo hormastočo napravimo, ve se moremo pofaliti z nečim kaj se nišči drugi nebre. Bar ne za ve. Gospon doktor, Tonček Mikecov, naših bregecov listek i to Cirkovljančan je zafremal svojo familijarno zaklado i pomagal bode naše međimorske študente. I to one šteri so to nejbole zaslužili. Prvo leto jif je na listek del 48 i to saki dobavla mesečno čuda vejč nek davlejo gradi, općine i županija. Tonček je rekel, ak jif več pomažem, a zaslužili so, unda to nek bode pošteno, kaj se bode i poznalo. Saka čast Tončeko, neje nigdar pozabil otkod je odišel i kak je jemo bilo dok je bil mladi, a ve dok je nekaj stvoril, a stvoril je, fala dragomo Božeko, hajdi toga, on to ne žmuli sam za sebe, nek oče nekaj dati i drugima. Ruon tak kak je rekel pater Tonči: ak z nekim podeliš svoje veselje unda je to jempot vekše veselje. Još jempot je gospon Tonček Mikec pokazal kak so Cirkovljančani dobri ljudi, posebni. Zlišpali so svoje Cirkovljane, imajo lepo mesto, lepo cirkvo i nejlepšega trga i ni to sam v Međimorjo, ne sam v Lepoj našoj jerbo se o Cirkovljanama i Cirkovljančanima spominajo seposot po sveto. Još jempot, od srca, fala gospono Mikeco i kapa doli, do zemle, za se dobro kaj je napravil za Međimorje naše malo, za Cirkovljane, a posebno za ove študencke stipendije. Verjem da si ovi šteri so dobili stipendije, i šteri još bodo dobili, da bodo znali poštuvati naš „falačec zemle med dvemi vodami“ i to onak kak ga poštuvle gospon Tonček!

Još jeden Međimorec je zaslužil kaj ga pofalimo. To je naš Đurek Horvatov z Doljnjega Kraljevca. On je gazda, alfa i omega svojega poduzeča Tehnix. Več na leta se naš Đurek bori kaj svoje poduzeče postavi na noge, kaj jegovi težaki imajo kaj delati, i to celo leto, kaj on nekaj zasluži, a i jegovi težaki. Verjem da si znate kak se naš Đurek i jegov Tehnix bavijo z smetjom, očem reči, oni delajo mašine štere uništavlejo smetje kak bi mi mogli živeti v čistomo i dihati čistoga zraka. Đurekov Tehnix dela po celomo sveto, a i dobili so več celi pušlek nagradi i priznanja za sakefele inovaciji kaj se pospravljanja smetja dotikavle. I Đurek je dobil dosti nagradi, a ovo leto je zastupal Evropo, ovo našo staro frajlo, na sveckomo izboro nejbolših gospodarstvenikov na sveto, a štera je bila v Monte Karlo. No, nesam vam to pravzapraf štel reči. Štel sam Đureka pofaliti kak se on briga i za svoje težake, ak on služi unda je red da i jegovi težaki služijo. Morem vam reči da se Đurek i toga drži. Jegovi težaki donesejo dimo jezero oeri. I to, ne bodete veruvali, saki mesec. Pak je to ne lepo. I ne sam to, Đurek pomaže svojim težakima da god ga oni trebajo: fešte jim davle na rate vu svojemo hotelo, urlab na rate, a ve pomaže opčini i dečje zabavište naprajti kaj bodo meli de deco ostajti dok v dero odidejo. Da bi reč rekel, saka čast Đureko.

De bi nam bil kraj nam Međimorcaj da je vejč takši ljudi kak so Tonček i Đurek. Kuliko ve vidimo skazali so se ovi dečki z Doljnjega Međimorja, a ve so na redo Čakovčanci, a unda ovi okoli Čakovca, a posle mam so ovi z Gornjega Međimorja, očem reči, Goričanci. Najte mi reči da bodo si ovi drugi Međimorci magadili kaj se bodo Doljančari delali važni. Dobro je kaj nešterni imajo čuda, ali je čuda lepše da si imamo dosti. Kaj velite?

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA