Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

Kaj se ne pozabi

21.11.2016 10:53

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Pak smo mi Međimorci i Hrvati z Lejpe naše nekomo trn vu oku, pak je nekomo ne po voli kaj smo tu desmo je. Jeno vreme nas na piko imajo naši sosedi z istoka, onkraj Drine i Zemuna, a ve pak so nas na pik zeli sosedi prek Save. Ve, posle dvajsti let so se Bosanci zmislili da so naši dečki, šteri so se borili protiv četnikov v Bosni i branili jivo zemlo, jive grunte i jive ljude, negdi nekaj krivo naprajli i da za to nešči mora biti kriv. A što bo kriv ak ne mi Hrvati jerbo mi smo dežurni krivci za se na ovomo našemo placo de je negda hercuvala Juga. Naš čovek, čakovčanec i međimorec, Zvonko Košir je hajdi dugo bil v Orašjo de se je boril kaj četniki ne bi zeli Orašje pod svoje, pak bi jega trelo pitati kak je to tam bilo i što je tam reda delal pre dvajsti let.

No, mortik je bole kaj bodemo stiha kaj se jega dotikavle jerbo kakši so Bosanci mogli bi ga deti na „listino za odstrel“, a mortik je več i gori sam mi to ne znamo. Nikak nebrem razmeti zakaj mi imamo i plačamo tajne službe ak one nikaj ne znajo i ak novinari znajo več nek oni. Još zdavnja smo meli na ovomo našemo hataro akcije NNNI, nikaj nas nebre i nesme iznenaditi, i tak je bilo, a ve pak nas sako malo nešči iznenadit i se skupa nas dene v trcko.
Na denešji den, pred dvajstipet let so vpešali braniteli vu Vukovaro i četniki so, skupa z Jugosoldateskom, zeli Vukovar pod svojo komando. Jif je saki den bilo se vejč, a branitelov se meje i meje. Si znamo kak je to bilo i kakše so zločine naprajli na Trpinjskoj cesti, na Semiščo, v Borovo komerco, bolnici, na Ovčari. Si znamo kak so zišli i de so završili betežniki. Mi se bodemo denes zmislili na se te naše heroje šteri so se borili ili pak so dali svoje živote za to kaj Vukovar ostane Hrvatski i kaj bode Lejpa naša i dale lepa, naša i slobodna. Prepravlajo se kolone sječanja, molitve, sveče, a posebno v čakoskoj Vukovarskoj vulici de se sako leto fužge hajdi sveči, a ovo let, frtalj stolječa posle, bode to posebno svetešje z posebnim poštovanjem. Neje ruon nejvažneše je li se nešči zmislil na Vukovar i jegove branitele, vužgal svečo i bil pre meši fčera ili pak bode to napravil denes. Nejglavneše je da se Vukovar i jegovi braniteli nigdar ne pozabijo.

Ovo leto se sječanje na Vukovar i vukovarske branitele zbavlja pod zajedničkim imenom „I v mojemo grado Vukovar sveti“. Nešterni bodo vužigali sveče v Čakovco, a nešterni pejo, kak i sako leto, vu Vukovar.
Skupa z Vukovarom, na isti den, i braniteli Škabrnje so pokleknoli pred jugočetnikaj. Moramo se i na jif zmisliti i za jif svečo vužgati i moliti. Kaj se ne pozabi.

Neje dosti vužgati svečo, deti pušlek cvetja i par minot postati i dati počast onima šteri so platili nejvekšo ceno kaj bode Lejpa naša slobodna i naša, dali so svoje živote, nek bi trelo i one kaj so došli prek meje, i šteli kaj bi Lejpa naša bil jiva, na red pobrati, a ne kaj još navek sam nas na red pobirajo. Trelo bi, ruon tak, dovleči i one kaj so se negda šepurili po ovomo našemo hataro, nek povejo i nek pokažejo kud so se posejali mine, a ne kaj jif mi još dendenes iščemo kak čorava kokoš zrno. Ak si očejo biti z nami zdobra nek se tu skažejo, a ne kaj naše generale v rešt zapirajo i to sam zato kaj so rata zgubili.

Se so se nevole zarivale v te kesnojesenski ili pak prvi zimski mesec november. Najme kaj, na osemnajsti den toga meseca, kak so ga naši stareši zvali, studenščaka, pred 352. leti se je prva divja svija, a dosti dugo i zadja, dotepla k nam v Međimorje i sfondala nam je našega bana Mikloša Zrinskoga Čakoskoga i to v Kuršanco. Moramo i jemo vužgati bar jeno svečo jerbo je i on bil, i ostal, svetla točka v našoj međimorskoj povjesti.

Ameri so si zebrali novoga precednika. Makar so se si nadjali da bodo, posle „črnoga precednika“, dobili precedico kak i mi v Lepoj našoj, ali se je to ne pripetilo. Ameri so svoje glase dali gospi Klinton, ali dok so se ti glasi prebrojili gospon Trump je mel vejč listeki v svoji škatuli. V Ameriki je ruon tak kak i prinas, oni šteri brojijo glase odlučivlejo što bode pobedil. Gospon Trump se je skazal predi nek se je i sel v precedničko foteljo. Najme kaj, rekel je jasno i glasno i pre zdravoj pameti da ne bode jemal plačo kak precednik Amerike nek bode volonteral. Kak Čakoski gradonačelnik. V Čakovco bodo se z prešparanimi penezi delala igrališča za deco, a još se ne zna kam bodo Ameri potrošili te penezi šteri jim bodo ostajali. A to je ne ruon tak malo, štiristo jezer dolarov na leto. Najgerek sam je li vlast ne bode pokvarila Trumpa pak bode i on, dok mo mandat ili pak mandati minejo, koristil mogučnost 6+6 kak naši saborniki? Na muki, očem reči, v nevoli se poznajo junaki, a Trump je za ve još ne v nevoli.

Čim nešči spomene opčino Sveti Tinček na Muri mam nam sima na pamet padne jeni načelnik, preštimani gospon Francek Makovec jerbo on je tam od prvoga dneva. Prvipot je bil zebrani, zdavnja, 1993. leta i još dendenes hercuje z vu fotelji opčinskoga načelnika. Čuda je toga napravil, ali kak veli, još je dosti toga ostalo, pak svojo čarobno botico oče dati v roke nekomo mlajšemo ili pak nekšoj mlajšoj. Šest mandati je gospon Francek zdržal v načelničkoj fotelji, pak to vam je, ljudi moji, frtalj stoletja. I kaj se je ve pripetilo? Šteli so mo ovi v ministarstvo lokalne (neje od glagola lokati) uprave i samouprave (priznajte da sam to strašno lepo i po štacunski rekel) dati beneficeranoga staža kaj bode mogel oditi v penzijo, a unda so zazvedili kak Francek ima več blizo pedeset let staža. Morete si misliti kakša bode to penzija? Tak velika kaj bode mogel na kavo z našim negdašjim sabornikom Boltom Jalšovcom i kaj mo ne bo čuda falilo v žepo ak bo moral platiti.

Nebrem nikak razmeti serjanske esdepeovce, oni bi šteli Hitno medecino, ali ne bi šteli nikaj dati z svojega žepa kaj se to napravi. Kak veli teca Franca, nega đabe niti pre stari babi, a ne kaj bi zabadaf dobili doktore šteri bodo mam došli da bode betežniko nejbole trelo. No, na se zadje se je zazvedilo da so serjanski esdepeovci je za Hitno, ali so ne za pileka oliti kapelico Svetomo Jožeko radniko (mojemo imejako), a štero je načelnik Srpak lepo v celofan zamotal skupa z Hitnom. Nebrete veruvati, ali serjanski esdepeovci rajši ne bodo meli Hitno sam kaj pilek ne bode ugledal svetlo dneva. Dok sam to pripovedal čakoskaj doktoraj, mam so mi rekli da je to v pitanjo međimorski jal. No, ne bi del roko v ogej da je to ruon tak. Tu mora biti v pitanju neka čuda hujšega. Dok Hitna dojde v Središče mam se bode znalo kakši je beteg v pitanjo!
Pripoveda se kak župan, ve dok mo je mandat na trifrtalj dvanaest, jemle na posel nešterne nove težake. Nebrem se složiti z onima šteri pripovedajo kak je župan dobra duša, kak ima dobro i široko, mortik ne široko, ali prošireno brzčas, srce i kak je ne zdrav ak ne napravi nekšega dobro posla, očem reči, dobro delo. No, neje župan dal posla novim težakima nek jim je dal kruha v roke. I to jempot za navek. Pak mo to nebremo za zlo zeti ak čovek nekomo zrihta kruh naš svagdašnji?

Isto tak nebrem razmeti mojega, očem reči, našega glavnoga urednika (brez zamere) kaj se on furt bori protiv uhljeba. Najme kaj, po prosjeko Evrope saka država članica mora meti jeno 2-3 procentov uhljebi kak bi bila jednaka z sima ostalima, tak da so tu našaj političaraj zvezane roke. Napravili bi oni reda, ali nebrejo i nesmejo jerbo so pravila v Evropi za se jednaka. A si znamo kak je mačeha EU šegava dok jo nešči ne posluhne. Nebrem razmeti urednika, pak kaj on misli da je jako lefko saki den hodati na posel, od škole do penzije, a nigdar ne znaš je li boš te den mel kaj za delati ili pak nikaj? A plačica redovito dohaja. Lefko je onima štere posel čaka i ostaja jim za drugi den, ali probajte si zamisliti kakše so to duševne boli dok čovek ne zna kam bi sobom. I tak četrdeset let. Ima da ponoreš, da ti pamet postane. Da to meni nešči ponudi ja bi odbil. Prvo večer kak i saka poštena žena, ali jutro je navek spametneše!

Prosim vas lejpo kakša je to porezna reforma po šteroj ja nem nikaj dobil? To je ne nikaj i toga ministra tre mam zmeniti. Marič more ostati, ali Zdravkeca tre vrnuti v Konzum i nek dojde Goran. Najme kaj, računal sam na to kak bode minister nekaj zel od velike plače i još vekšega dobička mojega soseda kulaka i meni dal sam jen falačec, a ve meni nikaj gori, a jemo bode još vejč ostajalo. Nebrete mi reči da me je prijel naš međimorski jal jerbo meni treba kaj platim plina, strujo, vodo i zajma vu frankima, a jemo preveč ostaja jerbo se reshitavle z penezi. A reforma bi nas moral bal zravnati. Sosed je sima nama jemal i kupčal te peneze i nigdar mo je ne palo na pamet kaj bi to kaj ima podelil z nami, (da je bar dal labodoritašima ili pak ogjogascima), jegovaj sosedaj, kak to delajo Tonček Mikec, Đurek Horvatov ili pak Brankec Tomašičov. Niti med međimorskim cvetjem ga ne pravice i kak bi unda čovek mogel pravico najti na sodo. To te ja pitam?

Minulo noč, z petka na soboto, da smo krstili mošta i svetkuvali godovno svetoga Tinčeka, so naši policaji prijeli 45 vinovjernikov šteri so malo globleše poglednuli v kupičko, a da smo mi ne išli dimo po poljskomo poto bili bi jif meli na spisko pedeset. Kaj bom vam rekel, mi smo spametno vozili jerbo čovek po mladomo i dobromo vini pamet dobi. To jedino policaji ne verjejo!

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA