Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

I žene velijo: premali je

05.12.2016 10:12

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Na Kubi, de je živel i hercuval, tam je hmrl Fidel Kastro. On je v svoji državi, tak je on govoril za Kubo, i to pod nosom i vtruc Amerima zafremal, okopaval, zaleval i lišpal komunizma, šteri je bil socijalizam dok ga je posadil i čim je duže i bole rasel prevrgel se je v komunizam. Kubancima je to ne ruon pasalo, ali je to bila takša demokracija vu šteroj se ljude neje baš preveč pitalo, a kak je Kastro to posložil tak so ga oni magadili. Kak bilo da bilo, čim je Fidel hmrl, jegov brat Raul ga je mam dal skuriti jerbo kaj se nej pak bilo pripetilo, kak pred pet let, dok je Fidel prvipot hmrl, ali je za par dni došel k sebi. Pošmrknul si je nekšega beloga praha i poživel je još pet let. Kuliko vidimo Raul je došel k pameti, a lepo je rekel da je bratova želja bila kaj ga mam skuri, a pravzaprav se je Raul ne mogel fčakati kaj zeme cugle vlasti v svoje roke. Što zna kak bode i on dugo hercuval ak znamo da i on več ima na hrpto prek 85. let. Ne sam znal da je to takši komunizam vu šteromo vlast ostaja vu familiji štera jempot dojde na vlast? Ali ne bi se štel mešati, ali kuliko sam vpučeni jedino sam još v Koreji, i to onoj Severnoj, tak imajo.

Kubanci so si zeli devet dni kaj ne bodo nikaj delali i kaj bodo se sam plakali i žalili za Fidelom šteri se je preselil vu vječna lovišta. Kuliko se čuje ne bode čuda ljudi došlo na sprevod, očem reči, čuda državnikov, jerbo ga je brat dal skuriti tak da ve ne morajo hoditi na sprevod kaj bodo sigurni da je hmrl i da so ga se rešili.

Dovčerašji zamjenik ministra za škole, đake, navučitele, navučitelice i podvornike, naš strahoninčar i glavni međimorski „Hrast“, Hrvoje Šlezak postal je državni tajnik za te iste posle štere je i do ve delal. Brzčas mo je negdašji i več pozabljeni precednik Vlade Tihi Tim Oreškovič napisal preporuko, pak je zadržal svoje mesto pod vladajočim soncom. Bar nešči! Od jega se čaka kaj se ipak, na se zadje, završi i otpre dvorana v Revici, štera se dela duže nek je Noa delal svojo arko, a mam posle toga je na redo škola i dvorana v Prislavci tak da se unda ne bodo mogli naši buniti kak se ne brigamo za jif. Mi, Međimorci, se brigamo, ali nam sosedi Hrvati jako slabo, očem reči, nikak ne pomažejo. Kuliko poznam gospona Šlezaka bode se on najbrž motal, a i probal skopati nekše peneze kaj se bode mogla i završiti dvorana v jegovomo Strahoninco. Nadjam se da bode gospon Šlezak čuda bolši od esdepeovca Veselina Biševca, šteri je hajdi dugo bil podminister za ceste, vulice i nadvožnjake, a obečuval nam je kak bode napravil severno zaobilaznico, a i pomogel pajdašo i čakoskomo grackomo načelniko, Štefo Kovačo, kaj popravi nadvožnjaka pre Staromo Hrasto. Ali od toga se je ne nikaj pripetilo, tak da se ve nadvožnjak pomalem spravlaj vu vubužnico štera je još navek v Revici. Za drugo je niti ne. Dok je drug Biševac išel v Zagreb otprajli smo ga z čakoskim pleh-bandistima, a dimo je došel stiha i to tak kaj ga je nišči niti ne čul. Kuliko se pripoveda pre čakoski gracki vuri, ve dobavla otpremnino 6+6, a dok to mine bode se nazaj aktiveral.

Na se zadje bode se se zazvedilo. Ve dok je naša nejstareša (ne po letima) političarka Dragica Zgrebec odišla v penzijo, ve smo zazvedili da je esdepe nam donesel, očem reči, shodil Županijo. I to kak? Oni so skupljali potpise nas Međimorcov kaj mi bodemo svoji na svojemo i nazobačili so 70 jezeri potpisi, kaj znači da so potpisali si šteri so meli leta. Zmislim se kak denes, si smo skočili v zrak dok se je zazvedilo kak bi morali biti skupa s Zagorcima i si smo zasukali rukave i za par dni rekli onima v Banski dvorima i na Pantovčako što smo i kaj smo mi Međimorci. Nebrem veruvati kak ga toga nej bilo da ga ne bilo esdepeja? Kaj nam pak pisal kak so esdepeovi zastupniki odišli vum z Sabornice dok je 25. junjuša 1991leta trelo zdiči roke kaj odidemo na svoje od negdašje Juge. No, malo sam zglajzal, štel sam sam još reči da je 1992.leta bilo i jakših političarov z Međimorja šteri so bili čuda bliže ogjo (čitaj: ondašjoj vlasti) i precedniko Franceko Tuđmano nek so to bili esdepeovci. Napriliko gospon Ramuščak je bil minister i pajdašil z Francekom, a unda je to ne bila mala stvar nek veliki adut. Je, dosti je več let minulo, nešterni kaj so skupljali potpise so več i pokojni, ali se još navek dobro zmislimo kak je to unda bilo. Što je kaj napravil se vidi i zna, ruon tak i što je sam obečuval, pak je ne nikaj napravil. A nišči je ne tuliko napravil kaj ne bi mogel još vejč, a oni kaj so ne nikaj naprajli so si zaslužili kaj jim to zgombamo. Kak je i red! Pak bar smo mi Međimorci nigdar ne držali fige v žepo i navek smo rekli kaj nam je bilo na pameti. Ak ne predi unda dok smo odišli v penzijo.

Minoli so izbori v esdepejo. Partisko foteljo, štero je spraznil, fala dragomo Božeko, Zoki Milanovičov popunil je, po volji svekolikog partiskog pučanstva, zagrepčanec, Davor Bernardič. Znuom da sam vam z tem ne nikaj novoga rekel, ali tak je štelo partisko biračko telo, ali me ve gvinta kaj se bode pripetilo med međimorskim partijcima. Najme kaj, predi izborov so si oni kaj so šteli svoje ritice (tu sam mislil nam on lepši spol) ili pak guzice (kaj nam rekel riti jerbo dosti grubo zvuči), so dohajali, očem reči, hodočastili v Međimorje naše malo. kak je to več je šega v takšim cajtima, naši Međimorci so sakomo dali naprav, nešterni so navijali za Bernardiča, a Čakovčanci so meli svojega čoveka za prazno foteljo. To vam niti ne moram govoriti da smo mi Međimorci dosti konzervativni ili kak velijo teca Franca, staromodni, pak nam je niti na kraj pameti ne bilo kaj bi svoje glase preveč rivali ženama. Izbori so minuli i to se je dvapot hodilo glase davat jerbo je od prve ne uspelo i jako sam najgerek što bode ve ipak prvi esdepovec na tem našem „Falačko med dvemi vodami“? Si znamo, a i to je v novinaj pisalo da je gospon Mladen Novak drukal za Bernardiča, a da je čakoski načelnik i sabornik, Štef Kovačov, mel svojega favorita šteri je odišel po riti k meši i neje došel niti v drugi krug. Nejbole so prešli, kak i navek, oni šteri so nikomo ne nikaj govorili predi izborov nek ve posle. A znate kak je nejspametneše reči posle: svojega sam dal onomo šteri je pobedil, Pak zato je i pobedil.

Ve od da je sklizalište došlo na glavni čakoski trg ve se je zazvedilo da se je Trg Republike nekak skrčil. A još so niti vodo ne v bazen nalijali. Ali znate kak je to navek, ve dok smo dovlekli toga bazena za šklizanje na Trg ve nebremo nazaj. No, nekaj ipak tre vugnuti. Po tom pitanjo je bila napravlena radionica v gracki upravi i to sam z jenim pitanjem: Kak povečati placa na glavnomo trgo? Ne moram vam niti govoriti da ga bilo prekpreveč spametnih predlogov, a na se zadje bode svetlo dneva ugledal of: preselil se bode Orel, ne sam da se bode preselil nek bodo ga nazaj kupili Mađari, šteri so ga i postajli. Kaj pravzaprav i jiv spomenik dela prinas v Čakovco i to na glavnomo trago? Z tem se ne bode dobilo preveč placa, ali dok se Orel vugne unda se bode videl spomenik poginulim branitelima v Domovinskomo rato šteri spi med cmrekima v parko. Plac bode se dobil čim se Dom sindikata preseli na staro labodoritaško igrališče jerbo je niti sindikato ne mesto na glavnomo grackomo trgo. Verjem da se slažete z menom? Šteli so gracki oci vugnuti ove terase kaj je čuda faleše i čuda leži, ali krčmari imajo ugovore i redovito plačajo od mesta. Nešterni so šteli kaj bi se vugnule ove rakete z imenima gradov šteri so nam pajdaši, ali je to ne prešlo jerbo ve dohaja kcoj još jeden za grad Rivne z Ukrajine šteri se očejo pajdašiti z nami , a posle bode, brzčas, došel i Drač z Albanije de je bila, minuli mesec, jaka gracka delegacija.

I ovo leto Nikole Zrinskoga Sigeckoga ide pomalem krajo. Još nam je ostalo kaj napravimo Svetešjo sesijo, na štero bode došla i precednica Kolinda. Verjem da znate kak je ona bila glavna za obslužavanje 450 – letnice otkak so nam Turčini sfondali Nikolo i jegove ratnike, isto tak Hrvate, pod Sigetom. Kak je Nikola hercuval prinas v Međimorjo red je i bil da prinas bode i svetešja fešta. Verjem da smo mi Međimorci to naprajli onak kak to od nas dragi Božek zahtevle i kak si je Nikola zaslužil. Ve još sam čakamo Kolindo kaj nas dojde glet i to bar na dva dni, da vidi kaj je to za ljude šteri so svoje glase dali Ivijo polek je ovak fajne, mlade i lopošnate?

Sseposot je kriza, pak je tak došla i med drogeraše, makar so oni, roko na srce, hajdi dugo zdržali, ali ve več dale nejde. Ve i oni stavljajo ove teške droge jerbo so predrage, pak so se obrnuli ovim falešima do šterih morejo navek dojti. Navek se nekše kunice po žepaj najdejo, proda se par jejci kaj se doma z gezda fkradne ili pak se nejde na gablec i tak se krpa od denes do zutra. Kuliko sam mel za čuti, drogeraši so si veliki pajdaši i poštuvlejo jeni druge, tak da se navek more, tu pak tam, poteči dim dva i tak se do kraja dneva naštuka točno tuliko kaj je živleje znova lepo cifrasto. Nekaj nikak nebrem razmeti, kaj se mi več borimo kaj drogo sfondali med mladima, a posebno med školarcima, jif ga saki den se vejč i vejč, a cmarijo se mlajši i mlajši. Nigdi ga droge ne, nigdi jo ne vidiš, nišči ne prodavle, a si nafiksani? To je te perpetum mobile šteroga smo nigdar ne šteli!

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA