Međimurske Novine
0°C / 0°C
Čakovec
12.02.2017.
Nedjelja
 
 
 
KOLUMNE

De svečo vužgati?

07.11.2016 10:09

Jožek radnik

Piše: Jožek radnik

Sako leto za prvi november, za Sesvece, obhajamo grobja, nosimo cvetje, vužižemo sveče i dok nas nišči ne čuje pospominamo se z našimi pokojnima šteri so negda z nami živeli, hodali v školo, pajdašili, očem reči, delili se ono kaj je dobro, a isto tak i ono nekaj malo hujše. Kak več dvajstipet let nazaj tak je bilo i ovo leto da so pak došli oni šteri so zgubili svojo rodbino: deco, sina, brata, moža, japo, japico, a neznajo kam bi jim vužgali svečo, očem reči, nešterni so još dendenes ne zazvedili de so jivi najdraži završili svoje živleje, de so jim ostale kosti. Znamo da je još dosti ostalo onih šteri se vodijo kak nestali, a si znamo, pak i jiva rodbina, da je ostalo jako malo ili pak čistam nikaj šansi kaj bi več ve bili živi. Naši međimorski heroji i vitezi so se borili po sim ratištima Lejpe naše de je trelo pomoči kaj se obrani naša Domovina štero so napadali i osvajali neprijateli z Istoka skupa z Jugosoldateskom i dok se je se zmirilo čuda je jiv ostajlo svoje živote na Oltaro domovine, a za nešterne se još dendenes ne zna de so završili. Si znamo da dok je opal Vukovar da so naši braniteli rezvoženi v logore po celoj Srbiji z šterih se je dosti jiv vrnulo, a dosti je i onih šterima se zgubil saki trag. Neje lefko toj rodbini štera je ostala brez svoji najdražih i kak oni velijo, da bar znajo de so i kaj bi znali de vužgati svečo. Jedino kaj jim ostaja da još počakajo, da se još nadjajo i da bodo i oni jednoga dneva mogli pokopati svoje najdraže tak kaj bodo znali de jim počivlejo kosti.

Minuli tjeden je bil jeden veliki sprevod pre našim sosedima v Deželi, v Mariboro na spomen grobjo Dobrava. Tam so zakapali nekaj meje od osemsto mrtvih štere so otkopali v Hudoj jami pre Laškomo. Od tih osemsto nejveč je bilo Hrvatov. Verjem da znate kak so v majušo četrdeset pete partizani natirali v rudnik vuglena v Hudoj jami tri jezere ljudi, a od teh je bilo dve jezere Hrvatov, (med jimi se bilo i ženi i dece), zvezali jif z drotom za roke i žive zazidali v napuščeni rudnik vuglena. Ve, sedemdeset let posle, Roman Leljak, šteri se bavi z onima šteri so svoja živlenja zgubili posle 9. Majuša 1945. leta, očem reči, posle kraja Drugoga rata, je dobil dopuščenje kaj skopa kosti onih kaj so završili v rudniko v Hudoj jami. Kak pišejo naši sosedi Janezi na grobnoj ploči to so bili vojniki negdašje NDH, a i civili šteri so bežali pred partizanima iz Lejpe naše, a šteli so dojti do Osterajha jerbo so se nadjali da bodo se tam spasili i da bodo jim ostale glave na šijakima. Ne moram vam prepovedati kak so zišli oni šteri so prešli Dravo i došli do Blajburga, a štere so Englezi prepustili na milost i nemilost partizanima. No, vrnimo se mi v Maribor, na Spomen grobje. Kak sam več rekel bilo je zakapano nekaj meje od osamsto mrtvih, ali morem vam reči da so Janezi jako lepo zrihtali to Spomen grobje i tu je pripravleno mesto za se one čije se bodo kosti još našle i skopale v Deželi. Dosti je bilo naši ljudi kaj so došli na sprevod ( od Vukovara do Dubrovnika), osem je biškupov služilo sprevodno mešo, a na sprevodo je bil i slovenski precednik Borut Pahor. Venca je donesla naša precednica Kolinda Grabar Kitarovič, a isto tak i naš precednik Vlade Drašek Plenkovič, a i friški precednik Sabora Božo Petrov. Naši sosedi delajo posebno grobnico sam za one šteri so svoje živote završili v Hudoj jami tak da dok jif bodo otkopali i zeli vum z rudnika bodo jif pokopali v Mariboro. To bode mesto de bodo ljudi z Lejpe naše mogli dojti vužgati sveče svojoj rodbini do štere so ne mogli dojti sedamdeset let. Nešterni prepovedajo kak so to bili ustaše i da so tak i morali završiti. Rečite mi, pak kaj so ustaše, a i domobrani, ne bili ljudi i je li so baš mladi slovenski partizani bili pozvani kaj jim presodijo? Si so rati, a takši je bil i Drugi, takši kakši so je i nigdar ga ne preveč velikoga reda, a niti pak pravice, a v majušo 1945. se je bormeš ne znalo što pije, a znamo što je to se platil. Ali odnavek se zna da so sodi za to kaj bodo rekli što je kriv, a što pak ne, a ne da saki šteri se zmisli zeme pravico (čitaj: puško) vu svoje roke i presudi drugomo.

V Deželi je se to počelo 1999. leta dok so delali autobana od Maribora do Celja i unda so v jarko, polek stare ceste, otkopali 1179 kosturov i za jif so na novom mariborskom grobjo naprajli posebno grobnico, za se šteri so svoje živote zgubili posle 9. majoša 1945. leta. To je napravljena velika i lepa grobnica, ak grobnica opče more biti lepa, a polek je ploča na šteroj piše da so tu zakopani Hrvati šteri so skopani v jarko polek ceste. Na ploči je to napisano na slovenskomo, engleskom i njemačkomo jeziko, a na hrvackomo ga ne. Brzčas so se naši političari slabo kcoj držali jerbo da je ne tak bilo bi to napisano i na našemo jeziko. Malo je čudno, naši ljudi zakopani, a ne piše na našemo jeziko? No, fala Janezima kaj so jif pobrali vum z jarka, z škarpe i posprajli na grobje tak da ve rodbina ima de sveče vužigati svojoj rodbini.

Na ploči lepo piše da je tu na mariborskomo hataro, v Tezno i okolici, sfondano cirka 15000 do 20000 ljudi šteri so bežali z Lejpe naše i šteli so dojti do Osterajha, a nigdar so ne došli jerbo so jif presekli rafali oslobodilačke vojske. Roman Leljak nam je jako lepo pojasnil kak je Dežela nejvekše groblje Hrvata jerbo je tu od Teznoga prek Laškoga, Hude jame, Celja, Kočevskog roga, Rogaške, Macelja, pak se do meje prema Lepoj našoj smrt našlo iv slovenskoj zemli završilo prek stočetrdeset jezer Hrvatov. Jeden celi grad, čuda vekši od Osijeka, a malo menši od Splita. A i to so bili ljudi, nečiji roditeli, deca, brača, sestre… A med jimi je bilo i dece, žena, trudnica, a i onih šteri so nigdar ne meli puško v roki.

Kakše so plače v Međimorjo? Što more dati vekše plače, a što nebre? To je stalno pitanje. Jedni morejo, pak nečejo, a drugi očejo pak nebrejo. Što zna je li bi ovi kaj ve očejo dali da bi došli do toga kaj bi mogli? To je ruon tak kak da bi vas znova pital kaj je bilo predi kokoš ili pak jejci.? Naša nova Vlada, očem reči, novi – stari minister Zdravkec Maričov prepravla porezne reforme, ali kaj to vredi da bodo oni z nejmenšaj plačaj dobili nejmeje, kaj bi rekli, sega par kuni. Mortik bo za liter i vodo, a mortik bo sam za vodo dosti? Na vatrogasni zabavi bo moči dobiti litra i vodo, ali v krčmi štera je na dobromo glaso i de je za šankom Štefica ili pak Julika, tam bo još tre kcoj deti. Ak je minister spameten, a brzčas je spameten da so ga i drugoč v jeni leti zebrali, unda mora nekaj zmisliti kaj bodo i težaki, šteri so do ve nejmeje dobavlali, dobili nekaj vejč tak kaj bodo i oni leži zvezali kraj z krajom. Se so oči vprte v Zdravkeca i čaka se kaj predela jegova čarobna botica.

Kuliko sam mel za čuti, a to mi je i teca Franca povedala, napisani je potni liste za precednika međimorskoga GSV-a i direktora Čateksa, Davora Saboliča, za pot v Osterajh i Dojčland sam se čaka što bo ga potpisal. Zna se, što ga potpiše te bode i stroške snašal. No, ne tre biti strahom, gospon Sabolič je navčeni na male peneze, kak i jegovi težaki, jerbo kuliko se zasluži tuliko se i troši. Oče gospon Sabolič videti kak ovi v Evropi morejo davati tuliko vekše plače kaj naše težake vabijo prek meje. I ne sam to, kak bi to i mi v Međimorjo mogli jerbo mi smo nejdale ozaj zaostali, ovi v Lepoj nešoj još se nekak držijo kcoj. Nigdar je ne bilo kaj nekak nej bilo, kak je rekel Petrica Kermpuh, pak niti vezda ne bo da nekak ne bo, očem reči, bodemo mi Međimorci najbrž nekaj zmislil kaj bodo i naši težaki zadovoljni. Tu je teca Franca sam onak popajdočki zbajala: dok ga ne dosti penez unda jif težakima zemejo. Teca niti ne zna da ima praf!

Jeno pred dva tjedne je na svetlo dneva zišle istina kak so i prinas v Međimorjo plače došle, v prosjeko, do štiri jezere. Jeni so pripovedali da je to točno, a drugi, to su brzčas oni šteri imajo meje, da je to nešči zmislil, ali se je to več poznalo za Sesvece na grobjo. Več so pušleki cvetja bili vekši, vekše so bile rože, a i sveče so duže svetile, a i vejč jif je bilo. Pak so gazdi ne potrefili, v krivo vreme so zdigli plače i več smo jif potrošili za grobje. Vidite, a i vreme je bilo lepo i toplo, tak da smo parpot išli na grobje, a nebreš dojti tua z praznom rokom, pak kaj bodo sosedi rekli?

I to se pripeti. I to denes da so tehnika i medicina odišle čuda napre. Najme kaj, gospon Štef je pet let plačal alimentacijo za svojega sineka Iveka šteroga je v fušu napravil. A unda se je zazvedilo da je dete opče ne jegovo. Makar se je on mam bunil kak to dete nebre biti jegovo jerbo je on navek pazil dok je fušal, ali so ga doktorice pregovorile. Ali kak je dete raslo Štef je primetil kak je te jegov Ivek, če duže dale se bole i bole, k rafangeračo sličen. I unda so doktori svoje naprajli i naš gospon Štef je ostal brez Iveka, a Đurđa brez penez. Što zna, kak je Đurđa premazana sim maščama, mortik je ona vlekla peneze na dve strane. Znate kak je to, denešja deca čuda koštajo, a mame još vejč dok se navčijo na živleje na visokoj (i trdoj) nogi!

KOLUMNE
Dejan Zrna

Dejan Zrna

209 članaka

Josip Šimunko

Josip Šimunko

198 članaka

Jožek radnik

Jožek radnik

246 članaka

Stjepan Mesarić

Stjepan Mesarić

78 članaka

Tomislav Novak

Tomislav Novak

12 članaka

 
FOTOGALERIJE
ČAKOVEČKA ŠPICA

ČAKOVEČKA ŠPICA

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Blagdan i procesija Gospe Lurdske

Razmjena sjemenja

Razmjena sjemenja

Pingvini u Čakovcu

Pingvini u Čakovcu

 
Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

06.02.2017

Varaždin

Napadač u Kotoribi nasrtao autom i više puta pucao prema muškarcu (45)

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu provelo je prvo ispitivanje državljanina Bosne i Hercegovine rođenog 1972. godine.Ispitivanje je provedeno zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pokušaja ubojstva i kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sve iz Kaznenog zakona. >> Pokušaj ubojstva: Muškarac u Kotoribi pucao na proslavi Dodatne detalje donosi DORH. - Postoji osnovana sumnja da je 42-godišnji osumnjičenik 4. veljače 2

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Postavljanje rampe na pruzi u Murskom Središću u planu 2019.

Danas je održana 150. sjednica kolegija gradonačelnika Murskog Središća.Jedna od točaka je i da Mursko Središće dobiva rampu na cestovno-pružnom prijelazu. Gradonačelnik Dražen Srpak primio je na znanje očitovanje HŽ-a na zahtjev Grada Mursko S

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

Mogući povratak Z. Vidovića za zamjenika gradonačelnika Čakovca

HSS je uglavnom u Čakovcu tradicionalni partner SDP-a i u sadašnjem mandatu vlasti, pa su tu kolaciju čakovečki HSS i SDP prošli tjedan i nastavili, a Zoranu Vidoviću ponudili mjesto zamjenika gradonačelnika. Za sada još ništa nije potpisano, kaza

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Dvostruka korist, djeca dobila pomoćnike, a oni posao

Rosa Hlišć, pomoćnica u nastavi angažirana preko ovog projekta kaže: „S obzirom da volim pomagati drugima, drago mi je da sam dobila priliku raditi ovakav posao. Upoznala sam vrlo dragu i emotivnu djevojčicu, koja me vodi kroz svoj svijet.  I Udru

 
 
FOTOGALERIJE
 
 
 
VRIJEMEPINOVA.HR
TRENUTAČNO
PROGNOZA
min.
max.
sada
0°C / 0°C
12.02.2017.
21:07
0 °C
12 mm
N/A  (N/A)  W/m²
REL. VLAŽNOST ZRAKA:

82 %

82 % / 82 %
VJETAR: 1 m/s
1 m/s / 2 m/s
 
 
 
 
 
 
 
VIDEO
 
 
 
ELEKTRONSKO IZDANJE
 
 
 
 
 
 
 
TEČAJNA LISTA